İstinaf Yoluna Başvuru Dilekçesinde Sebep ve Gerekçelerin Gösterilme Zorunluluğu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16800
post-template-default,single,single-post,postid-16800,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İstinaf Yoluna Başvuru Dilekçesinde Sebep ve Gerekçelerin Gösterilme Zorunluluğu

İstinaf Yoluna Başvuru Dilekçesinde Sebep ve Gerekçelerin Gösterilme Zorunluluğu

T.C.

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

22. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/1042

K. 2017/1201

T. 5.7.2017

* İSTİNAF YOLUNA BAŞVURANIN SEBEP VE GEREKÇELERİNİN DİLEKÇESİNDE GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Davalının HMK 342/2/e Hükmünden Kaynaklanan Somut Sebep ve Gerekçe Gösterme Yükümlülüğünün Yerine Getirmediği – Dilekçe Görülebilirlik Koşullarına Sahip Olmadığı İçin HMK 352.Madde Gereğince Başvurunun Red Edileceği )

* KARAR TEBLİĞİNE RAĞMEN İSTİNAF BAŞVURU SEBEPLERİNİN GÖSTERİR DİLEKÇE SUNULMAMASI ( Dilekçe Görülebilirlik Koşullarına Sahip Olmadığı İçin HMK 352.Madde Gereğince Başvurunun ReddEdilmesi Gereği )

6100/m.342,352,355

ÖZET : İstinaf yoluna başvuran başvuru sebep ve gerekçelerini dilekçesinde göstermek zorundadır. Somut olayda ise başvuran davacının gerekçeli kararın tebliğine rağmen istinaf başvuru sebeplerini gösterir dilekçe sunmadığı anlaşılmaktadır. Davalı HMK 342/2/e hükmünden kaynaklanan somut sebep ve gerekçe gösterme yükümlülüğünün yerine getirmemiştir. Dilekçe görülebilirlik koşullarına sahip olmadığı için HMK 352.madde gereğince reddedilmelidir.

DAVA : Davalı vekili tarafından verilen istinaf başvuru dilekçesiyle birlikte dosya,mahalli mahkemesince dairemize gönderilmiş olmakla,Hukuk Muhakemeleri Kanununun 352.maddesi uyarınca incelendi; gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkili hakkında İstanbul 35 İcra Müdürlüğünün 2015/19443 esas sayılı dosyasından takip yapıldığını, çekin müvekkili adına keşide tarihi üzerinde oynama ve paraf atılarak piyasaya verildiğini, çekteki imzanın müvekkilinin eli ürünü olmadığını ileri sürerek imzaya itirazın kabulüne, takibin iptaline, davalının haksız ve kötü niyetli takip yapmış olması sebebiyle tazminat ödemeye mahkum edilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; davalının iyi niyetli meşru hamil olduğunu, kötü niyet tazminatına veya yargılama giderine hükmedilemeyeceğini, davanın reddine, kötü niyetli itiraz nedeni ile %20 den az olmamak üzere tazminat ödemesine karar verilmesini ve yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece davanın “Paraf imzasının davacıya ait bulunmadığı, buna göre keşide tarihinin 26/02/2014 olup çekin süresi içinde ibraz edilmediği anlaşıldığından davacının davasının KABULÜNE, TAKİBİN İPTALİNE” karar verilmiştir.

HMK 342.maddenin e fıkrası gereğince istinaf yoluna başvuran başvuru sebep ve gerekçelerini dilekçesinde göstermek zorundadır.Somut olayda ise başvuran davacının gerekçeli kararın tebliğine rağmen istinaf başvuru sebeplerini gösterir dilekçe sunmadığı anlaşılmaktadır.Davalı HMK 342/2/e hükmünden kaynaklanan somut sebep ve gerekçe gösterme yükümlülüğünün yerine getirmemiştir. Dilekçe görülebilirlik koşullarına sahip olmadığı için HMK 352.madde gereğince reddedilmelidir.

Hal böyle olunca HMK 355.madde çerçevesi içerisinde yapılan incelemede de kamu düzenine aykırı herhangi bir sebep bulunmadığından davalının istinaf talebinin HMK 352.madde gereğince usulden reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

SONUÇ : Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere,

1-)HMK 355.madde çerçevesi içerisinde yapılan incelemede de kamu düzenine aykırı herhangi bir sebep bulunmadığından davalının istinaf dilekçesinin HMK 352-342/e maddeleri gereğince REDDİNE

2-)a-İstinaf harçları peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,

b-) İstinaf yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına

Dair tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda İİK’nun 364/1 fıkrası gereğince kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 05.07.2017

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran