İsim Değiştirme Davası ve Şartları
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17876
post-template-default,single,single-post,postid-17876,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İsim Değiştirme Davası ve Şartları

İsim Değiştirme Davası ve Şartları

İsim Değiştirme Nasıl Yapılır? İsim Değişikliği İçin Dava Açmak Zorunluluğu Var Mıdır?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 27.maddesine göre, isim değişikliği ancak dava yoluyla sağlanabilir. Ancak 7036 sayılı Kanunla 03.11.2017 tarih ve 30229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la isim ve soy isim değişikliklerinde yeni bir imkan getirilmiştir.

Bu düzenleme sonucunda ise kişiler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde ikamet ettikleri yerde bulunan ilçe nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunarak 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3.maddesine aykırı soy isimler ile yazım ya da imla hatası bulunan isimleri değiştirebilirler. Değişiklik bir defaya mahsus olarak yapılır.

Bu kanun ile sadece kanuna aykırı isim ve soy isimlerin düzeltilmesi mümkün kılınmıştır. Sonuç olarak haklı bir sebebin varlığında isim değiştirmek isteyen kişiler isim değiştirmek için hala dava açmak zorunda olduğu unutulmamalıdır.

Haliyle isim değişikliği işlemleri için nüfus müdürlüğüne başvuru yeterli değildir. 2017 yılında yapılan değişiklik sadece ismi nüfusa yanlış geçirilen kişilere isimlerini düzeltme imkanı tanımaktadır. Bu kapsamda isim, haklı gerekçenin varlığında dava açılmak suretiyle değiştirilebilir.

İsim Değiştirme Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

İsim değiştirme davası, davacının yani ismini değiştirmek isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

İsim Değiştirmek İçin Sayılan Haklı Sebepler:

İsim değişikliği için haklı sebeplere  şunlar örnek verilebilir;

-İsmin gülünç, alay konusu, çirkin, kötü yahut ahlaka mugayir bir anlam taşıyor olması,

-İsmin elverişsiz olması yahut telaffuzunun zor olması

-Aynı adın birden fazla kişi tarafından kullanılması sebebiyle karışıklığa yol açması

-Dinin ve vatandaşlığın değiştirilmesi durumunda,

-Cinsiyet değiştirilmesi halinde,

-Kişinin aile veya arkadaş çevresinde başka bir isim ile biliniyor / çağrılıyor olması,

-Adın kişinin sosyal hayatına veya ticari faaliyetlerine sekte vurması,

-Adı taşıyan kişinin ailesinden birinin ağır bir suç işlemesi veya kötü nam sahibi olması,

-Kullanılması yasak bir adın söz konusu olması,

sebepleri haklı sebeplere örnek olarak gösterilebilir. Ancak haklı sebepler bu örneklerle sınırlı değildir. Her durum kendi içinde değerlendirilmelidir.

İsim değişikliği kişinin ailesi ile olan hukuki bağlantıları da etkilemez. Yani kişinin ailesi ile olan soy bağı kesilmez ve kişi hala mirasçı olabilir.

İsim Değişikliği Davası Sonrası Süreç Nasıl İşler?

İsim değişikliği davaları genellikle kısa sürede karara çıkan davalardandır. Kararın çıkmasından sonra ise ilgili mahkeme kararı kararı taraflara tebliğe çıkarır. Kararı taraflar tebliğ aldıktan sonra 15 günlük süre içerisinde  istinaf yoluna başvurabilirler. 15 günlük süre içerisinde itiraz olmazsa karar kesinleştirilir. Kesinleşme şerhli karar Basın İlan Kurumu’na ilan için gönderilir. İlanın yapılması ve ilan gazetesinin mahkemeye gönderilmesi ortalama 10-15 gün almaktadır. Bu aşamadan sonra mahkeme kararını ilgili nüfus müdürlüğüne gönderir ve kişi nüfus müdürlüğünden yeni nüfus cüzdanını çıkarttırabilir.

İsim değişikliği davasını kişi kendisi takip edebileceği gibi bir avukat yardımı ile de takip edebilir. Ancak bu gibi davalar hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren davalardan olması sebebiyle dava dilekçesinin hazırlanması, dava açılması , kararın kesinleştirilmesi gibi hukuki süreçler biraz kişiye zorluk yaratabileceğinden hak kaybına uğranılmaması adına bir avukatla çalışılabilir.

2 Comments
  • musa bobur
    Posted at 13:50h, 31 Mart Cevapla

    isim değiştirmek için dava açılcakmı

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran