İsim Değişikliği Dava Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17883
post-template-default,single,single-post,postid-17883,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İsim Değişikliği Dava Dilekçesi

İsim Değişikliği Dava Dilekçesi

 

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

ANTALYA

DAVACI                    :

ADRES                      :

VEKİLLERİ              :

ADRES                      : 

DAVALI                    : Antalya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

ADRES                      : 

KONU                        : Müvekkilimiz hakkında haklı sebebe dayanan isim değişikliği için nüfus kaydının düzeltilmesi talebimize ilişkin.

AÇIKLAMALAR

  1. Davacı müvekkilimizin adı Nüfus Kaydında ….. olarak yazılmıştır. Ancak müvekkilimizin tüm çevresi kendisini ….. ismiyle tanımaktadır. Ki yakın akrabaları dahi müvekkilimizin nüfus kaydında yer alan ….. ismini bilmemekte müvekkilimizi tanıyan herkes müvekkilimizi …. adıyla tanımaktadır. Bu bağlamda ….. ismi müvekkilimizin günlük hayatında çeşitli sıkıntılar yaratmaktadır. Bu bakımdan müvekkilin adının değiştirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.
  2. Yukarıda izah ettiğimiz hususlar göz önünde bulundurulduğunda müvekkilimizin adının, herkes tarafından bilinen ve tanınan ismi olan …. olarak değiştirilmesini talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.
  3. Yerleşik içtihatlar da kişinin farklı isim ile tanınması sebebiyle isim değişikliğinin kabul edilmesi gerektiği yönündedir. İlgili Yargıtay Kararı aşağıdaki şekildedir;

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2011/9929 K. 2011/12617 T. 12.12.2011 

KARAR : Davacılar dava dilekçesinde, velayetleri altındaki kızlarının “Dersim” adı ile tanındığını ileri sürerek nüfus kütüğünde yazılı “Dilan” adının “Dersim” olarak değiştirilmesini istemişlerdir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27 nci maddesi hükmü uyarınca kişi, haklı nedenlere dayanarak adının değiştirilmesini hakimden isteyebilir, Yargıtay uygulamalarında Kanunun buyurucu hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla bir kişi çevresinde tanındığı adını kullanabilir ve bu adla nüfusa tescilini isteyebilir. Somut olayda davacıların kızlarının “Dersim” adı ile tanındığı dosya içeriğinden anlaşıldığına göre, adının değiştirilmesi için haklı nedeni bulunduğundan istemin kabulü gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. 

SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 12.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  1. Açıkladığımız nedenler ve dinleteceğimiz tanıklar neticesinde müvekkilimizin çevresince “….” olarak tanındığı iş bu sebeple müvekkilimizin Nüfus Kaydında geçen “….” isminin “….” ismi ile değiştirilmesi gerektiği görülecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                HUKUKİ DELİLLER:(tanık, yemin, bilirkişi vb. dayanılacak deliller ifade edilmelidir)

HUKUKİ DELİLLER          : Bilirkişi, tanık ve sair her türlü yasal deliller…

HUKUKİ NEDENLER        : Türk Medeni Kanunu, Yargı içtihatları ve ilgili mevzuat

TALEP VE SONUÇ

Yukarıda izah ettiğimiz hususlar ve mahkemenin re’sen göz önünde bulunduracağı hususlar doğrultusunda;

  1. Haklı davamızın KABULÜ,
  2. Müvekkilimizin adının, herkes tarafından bilinen ve tanınan ismi olan “…..” olarak değiştirilmesi hususunda gereğinin yapılmasını saygıyla ve bilvekale arz ve talep ederiz.

 

Davacı …..

Vekilleri

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran