İşe İade İstemi Dava Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17935
post-template-default,single,single-post,postid-17935,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

İşe İade İstemi Dava Dilekçesi

İşe İade İstemi Dava Dilekçesi

 

İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                                : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No

Adres

DAVALI                                : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No

                                                  Adres

AÇIKLAMALAR                  :

1. (…) davalı şirkette (…) tarihinde (…) olarak işe başladım. (…) tarihinde iş akdim haksız olarak feshedilmiştir. İş akdinin feshine ilişkin  tebliğ edilen belge ekte olup, bu belgeden de anlaşılacağı üzere akdin feshine hiçbir gerekçe gösterilmemiştir.

2. İş akdimizin belirsiz süreli olması ve kıdemi altı aydan fazla olup davalı şirkette otuzdan fazla işçi çalışması sebebiyle, İş Kanunu’nun 18-21. maddelerinde yer alan iş güvencesi hükümlerinden yararlanmaktadır. Bu doğrultuda iş sözleşmesinin feshi ancak yeterliliğinden, davranışlarından ya da işletmenin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak ve fesih sebebi açık ve kesin bir dille yazılı fesih bildiriminde yer almak zorundadır. Söz konusu hususların yokluğu feshi geçersiz kılar. Yukarıda da izah ettiğim üzere davalı iş akdine ilişkin fesih bildirgesinde fesih sebebi yazmamaktadır.

 3. Açıklandığı üzere tarafıma yapılan fesih bildiriminde hiçbir sebebe dayanılmamıştır. Dolayısıyla yapılan fesih geçersizdir. Bu durumun tespiti ve işe iadem ile çalışmadığı dönem için 4 aylık ücreti ve diğer hakları, işe başlatılmaması halinde 8 aylık ücret tutarında tazminat talebiyle, feshin yapıldığı (…) tarihinden itibaren 1 aylık hak düşürücü süre içerisinde iş bu davanın açılması gerekliliği doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER            : …/…/… tarihli fesih işlemi, şirket şahsi sicil dosyası, SSK sicil dosyası, (…) yıllarında davalı şirkette yapılan çalışmalar,  tanık, bilirkişi yemin vs her türlü yasal delil

HUKUKİ NEDENLER         : İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda belirtilen sebeplerle; yapılan feshin geçersizliğine,işe iademe ve 4 aylık ücret ve alacağının tespitine, işe başlatılmamam halinde 8 aylık ücret tutarında tazminatın tespitine ve ödenmesine; yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini  talep ederim.

Davacı

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran