İşçinin Evlenerek Başka Şehre Yerleşmesi- Kıdem Tazminatı Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17930
post-template-default,single,single-post,postid-17930,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İşçinin Evlenerek Başka Şehre Yerleşmesi- Kıdem Tazminatı Yargıtay Kararı

İşçinin Evlenerek Başka Şehre Yerleşmesi- Kıdem Tazminatı Yargıtay Kararı

T.C.                                                                                                                                                                                            YARGITAY
9. Hukuk Dairesi

Esas No:2007/14430
Karar No:2008/8214
Karar Tarihi: 11.04.2008

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ EVLENDİĞİ EŞİNİN İŞİNİN
BAŞKA BİR İLDE OLMASI NEDENİ İLE EVLENEREK BU ŞEHRE
YERLEŞTİĞİNİ İFADE ETTİĞİ – İL DEĞİŞİKLİĞİNİN SEBEBİ EVLİLİKTEN
KAYNAKLANDIĞI – DAVACININ KIDEM TAZMİNATI İSTEĞİNİN KABULÜ
GEREĞİ

ÖZET: Davacı evlendiği eşinin işinin başka bir ilde olması nedeni ile evlenerek bu şehre yerleştiğini
ifade etmektedir. Bu durumda il değişikliğinin sebebi evlilikten kaynaklanmaktadır. Böyle olunca
davacının kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekir.
(1475 S. K. m. 14)
Dava: Davacı, kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik
Hakimi Y. Tekbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup
düşünüldü:
Karar: Davacı kadının 02.08.2003 tarihinde evlendiği ve 21.08.2003 tarihinde işverene verdiği dilekçe
ile il değişikliği nedeni ile işinden ayrıldığını belirttiği uyuşmazlık konusu değildir.
Mahkemece davacının kıdem tazminatı isteğinin; dilekçesinde evlilik nedeni ile fesih sebebi
gösterilmediği gerekçesi ile reddine karar verilmiştir.
1475 Sayılı İş Yasasının 14. maddesinde kadının evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde iş
sözleşmesini kendi arzusu ile sona erdirmesi halinde kıdem tazminatı ödeneceği kuralına yer
verilmiştir. Somut olayda davacı evlendiği eşinin işinin başka bir ilde olması nedeni ile evlenerek bu
şehre yerleştiğini ifade etmektedir. Bu durum da İl değişikliğinin sebebi evlilikten kaynaklanmaktadır. İl
değişikliğinin ve feshin başka nedene dayandığı da iddia edilmemiştir.
Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre fesih nedeni dava dilekçesinde açıklattırılabilmekte ve gerçek
nedenin varlığı mahkemece belirlenmektedir.
Böyle olunca davacının kıdem tazminatı isteğinin kabulü yerine yazılı şekilde hüküm kurulması
hatalıdır.
Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının
istek halinde ilgiliye iadesine, 11.04.2008 gününde oy birliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran