İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI YARGITAY KARARI
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19192
post-template-default,single,single-post,postid-19192,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI YARGITAY KARARI

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY
22.Hukuk Dairesi

Esas: 2016/262
Karar: 2016/3937
Karar Tarihi: 16.02.2016

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACI VEKİLİ KARARI SÜRESİNDE TEMYİZ ETMİŞ İSE DE TEMYİZ İSTEMİNDEN FERAGAT ETTİĞİNE İLİŞKİN DİLEKÇE VERDİĞİ VE DOSYADA MEVCUT VEKALETNAMESİNDEN TEMYİZDEN FERAGATE YETKİSİNİN BULUNDUĞU – TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ

ÖZET: Davacı vekili kararı süresinde temyiz etmiş ise de, temyiz isteminden feragat ettiğine ilişkin dilekçe verdiği ve dosyada mevcut vekaletnamesinden temyizden feragate yetkisinin bulunduğu anlaşıldığından davacı vekilinin temyiz isteminin reddine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine karar verilmiştir.

(1475 S. K. m. 14) (4857 S. K. m. 41, 44, 47)

Dava: Davacı, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ile hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, bozmaya uyarak isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

I-Davacı temyizi yönünden;

Davacı vekili kararı süresinde temyiz etmiş ise de, temyiz isteminden feragat ettiğine ilişkin dilekçe verdiği ve dosyada mevcut vekaletnamesinden temyizden feragate yetkisinin bulunduğu anlaşıldığından, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 432/4. maddesi uyarınca davacı vekilinin temyiz isteminin reddine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine,

II- Davalı temyizi yönünden;

Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 16.02.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran