İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI (EVLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ) (KISMİ DAVA) (YENİ DİLEKÇE
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19935
post-template-default,single,single-post,postid-19935,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI (EVLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ) (KISMİ DAVA) (YENİ DİLEKÇE

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI (EVLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ) (KISMİ DAVA) (YENİ DİLEKÇE

… İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

 

 

DAVACI                               :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                               :

 

ADRESİ                                :

 

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

KONU                                   : 1475 Sayılı Kanun gereğince, evlilik sebebiyle feshedilen iş sözleşmesinden doğan alacaklarımızın tahsili istemine ilişkindir.

 

DAVA DEĞERİ                  :  

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)        … – TL. ücret alacağı (çalışılan son … ayına ilişkin ödenmeyen ücretler)

… – TL. kıdem tazminatı

…-  TL. bayram tatil ücreti

…-  TL. fazla çalışma ücreti

Toplam: …- TL.

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) Müvekkilimiz … …, …/…/… tarihinde akdedilen iş sözleşmesi (EK-1) ile davalı … …’ya ait işyerinde … olarak çalışmaya başlamıştır. İş sözleşmesinin feshedildiği …/…/… tarihine kadar toplam … yıl … ay … gün kesintisiz olarak hizmet ifa etmiş bulunmaktadır.

 

2-) Müvekkilimiz, …/…/… tarihinde …’de eşi … … ile evlenmiştir (EK-2). Müvekkilimizin eşi, …. ilinde kendisine ait … dükkanı işletmektedir (EK-3). Bu sebeple müvekkilimiz evlendikten sonra eşinin yaşadığı ve çalışmakta olduğu yer olan … şehrine taşınmıştır (EK-4).

 

3-) Müvekkilimizin evlendikten sonra eşiyle birlikte yaşamak istemesi hayatın olağan akışına uygun olup aynı zamanda ortak yaşamın gerekliliklerindendir. Bu nedenle, düğün tarihinden ve müvekkilimizin iş sözleşmesinin evlilik nedeniyle sona ereceğinden haberdar olan işverenin müvekkilimizin alacaklarını ödememesi kötü niyetli olduğunun göstergesidir. Zira, işveren müvekkilimiz tarafından …… Noterliği’nin …… yevmiye no’lu ihtarnamesi ile ….. gün öncesinden işten çıkacağına yönelik haberdar edilmiştir.(EK – 5)

 

4-) Müvekkilimizin çalışmış olduğu … ayına ilişkin ücreti, kıdem tazminatı, özellikle …-… aylarında işlerin yoğun olmasından dolayı haftada birkaç gün yapılan ancak toplam süresi belirli olmayan fazla çalışmalara ilişkin mesai ücretleri ile … yılının …. Bayramı ve … Bayramı tatillerinde çalışmış olduğu günlere ait ücret ödenmemiştir. Bu durum, mahkemece uygun görülmesi halinde incelenecek işyeri kayıtları ve dinlenecek tanıklarımızın (EK-6) beyanlarıyla da doğrulanacaktır. Davaya konu alacakların …/…/… tarihinde ödeneceği işveren tarafından söylenmiş ise de işbu dava tarihine kadar müvekkilimize yapılan net bir ödeme bulunmamaktadır.

 

5-) Buna göre; uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) kıdem tazminatı yönünden akdin fesih tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren uygulanacak en yüksek faiz ile; diğer alacaklar yönünden işleyecek yasal faiz ile tahsili için iş bu Kısmi Dava için mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 1475 S. K. m. 14; 4857 S. K. m. 32, 41, 44; 7036 S. K. m. 5, 6, 7, 9; 6100 S. K. m. 109.

 

HUKUKİ DELİLLER        : …/…/… tarihli iş sözleşmesi, Müvekkilimize ait evlenme cüzdanı, Müvekkilimizin eşine ait dükkana dair kayıtlar, ikametgah belgesi, …… Noterliği’nin …. Yevmiye no’lu ihtarnamesi, Tanıkların isim ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi, İşyeri kayıtları, Bilirkişi incelemesi.

 

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız nedenler ile uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) kıdem tazminatı yönünden akdin fesih tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren uygulanacak en yüksek faiz ile; diğer alacaklar yönünden işleyecek yasal faiz ile asgari toplam …..-TL olarak tahsiline; yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz. …/…/…

 

 

EKLER:        1-) …/…/… tarihli iş sözleşmesi.

2-) Müvekkilimize ait evlenme cüzdanı.

3-) Müvekkilimizin eşine ait dükkana dair kayıtlar.

4-) İkametgah belgesi.

5-) …… Noterliği’nin …. Yevmiye no’lu ihtarnamesi

6-) Tanıkların isim ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık        listesi.

7-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

                          Davacı Vekili

                                                                                                                     

Av.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran