İş Sözleşmesinin İkale Yolu İle Sona Ermesine İlişkin Sözleşme
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18460
post-template-default,single,single-post,postid-18460,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İş Sözleşmesinin İkale Yolu İle Sona Ermesine İlişkin Sözleşme

İş Sözleşmesinin İkale Yolu İle Sona Ermesine İlişkin Sözleşme

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İKALE YOLU İLE SONA ERMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

 

Bu sözleşme; … … (Şirket) ile iş sözleşmesine istinaden … olarak çalışmakta olan … …’in iş sözleşmesini …/…/… tarihinde anlaşma yolu ile sona erdirmelerinin esaslarını kayıt altına almak amacı ile düzenlenmiştir.

 

 

Madde 1- İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

 

  1. a) Bu sözleşmenin amacı, Şirket ile …/…/… tarihli iş sözleşmesine istinaden çalışmakta olan … …nin iş sözleşmesinin …/…/… tarihinde ikale yoluyla sona erdirilmesi nedeni ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
  2. b) … …’nin …/…/… tarihli iş sözleşmesi ikale sonucu …/…/… tarihinde sona erdirilmiştir.

 

Madde 2- Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri

 

  1. A) İkale Bedeli Ve Cezai Şart:

 

  1. a) İkale Bedeli: … …, iş sözleşmesinin karşılıklı ikale ile sona erdiğini ve bu nedenle ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanmadığını kabul ve ayrıca işe iade davası açmayacağını taahhüt eder.

 

  1. b) Cezai Şart: Bu kabul ve beyana rağmen … … ‘nin Şirket aleyhine dava ikame etmesi halinde … TL cezai şartı, hiçbir şekilde itiraz etmeksizin …/…/… tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte Şirket’e ödemeyi kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder.

 

  1. B) İbra Edilen Konular:

 

1- Ücret ve Ekler: … … , iş sözleşmesinin devam ettiği süre boyunca hak kazanmış olduğu ücret ve eklerini tam ve noksansız olarak almıştır. Herhangi bir ücret ve eki alacağı yoktur.

 

2- Normal İş Süresinin Dışında Yapılan Çalışmalar: … … herhangi bir fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma alacağı olmadığını kabul ve beyan eder. Ayrıca ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptığı çalışması da yoktur.

 

3- Yıllık Ücretli İzin: … …’nin hak kazandığı halde kullanamadığı yıllık ücretli izni bulunmamaktadır.

 

Madde 3- Dava Haklarından Feragat

 

İş sözleşmesi ikale yoluyla sona eren … … , iş sözleşmesi nedeni ile herhangi bir konuda Şirket aleyhine dava açmayacağını ve iş ilişkisine ilişkin tüm konularda Şirketi ibra ettiğini kabul eder.

 

 

Madde 5- Sözleşmede Ele Alınmayan Hususlar

 

Bu sözleşmede söz konusu edilmeyen bütün konular, iş sözleşmesinde ve eklerinde yer alan hususlar ile İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili kanun hükümlerine tabi olacaktır.

Bu sözleşme …/…/… tarihinde … ilinde iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, imza ile yürürlüğe girmiştir.

 

ŞİRKET                                                                                                                                    İŞÇİ

İsim                                                                                                                                                    İsim

Tarih                                                                                                                                                  Tarih

İmza                                                                                                                                                   İmza

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran