İNFAZI YÜRÜTEN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN İNFAZIN ERTELENMESİ HAKKINDA KARAR.
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18697
post-template-default,single,single-post,postid-18697,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İNFAZI YÜRÜTEN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN İNFAZIN ERTELENMESİ HAKKINDA KARAR.

İNFAZI YÜRÜTEN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN İNFAZIN ERTELENMESİ HAKKINDA KARAR.

T.C. YARGITAY
8.Ceza Dairesi

Esas: 2013/9303
Karar: 2013/20061
Karar Tarihi: 04.07.2013

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK SUÇU – İNFAZI YÜRÜTEN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN İNFAZIN ERTELENMESİ YÖNÜNDEKİ İSTEM HAKKINDA VERİLEN OLUMLU VEYA OLUMSUZ KARARA KARŞI YASA YOLU ÖNGÖRÜLMEDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un <Hükümlünün istemiyle infazın Ertelenmesi> başlıklı maddesi erteleme ve infaza ara verme konusunda karar verme yönünden infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığına takdir hakkı tanımış olup, infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından infazın ertelenmesi yönündeki istem hakkında verilen olumlu veya olumsuz karara karşı yasa yolu öngörülmediğinden, … Asliye Ceza Mahkemesinin itirazı inceleme yetkisi olmadığı cihetle, talebin reddi gerekirken <bir karar verilmesine yer olmadığına> karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

(5275 S. K. m. 17) (5271 S. K. m. 309)

Dava: Ruhsatsız silâh bulundurmak suçundan hükümlü C. M.’un, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 13/1. maddesi uyarınca 1 yıl hapis ve 1.500,00 Türk lirası adli para cezaları ile cezalandırılmasına dair Bakırköy 22. Asliye Ceza Mahkemesinin 04/03/2010 tarihli ve 2009/872 esas, 2010/130 sayılı kararının infazı sırasında, hükümlünün 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 17. maddesi gereğince cezasının 6 ay süreyle ertelenmesi yönündeki talebinin reddine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 02/01/2013 tarihli ve 2012/2-8466 ilamat sayılı kararına yönelik itirazın kabulüne, hükümlünün cezasının 6 ay süre ile ertelenmesine dair Bakırköy 22. Asliye Ceza Mahkemesinin 08/01/2013 tarihli ve 2009/872 esas, 2010/130 sayılı ek kararına keza itiraz üzerine karar verilmesine yer olmadığına ilişkin Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 22/01/2013 tarihli ve 2013/500 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un <Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi> başlıklı 17. maddesinde kesinleşmiş mahkûmiyet cezalarının hangi şartlarda ertelenebileceği hüküm altına alınmış olup, erteleme veya infaza ara verme konusunda karar verme yönünden infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığına tamamen takdir hakkı verildiği, infazı yürüten Cumhuriyet başsavcılığının hükümlünün infazın ertelenmesi yönündeki istemini olumlu veya olumsuz şekilde karara bağlamış ise bu karara karşı yasa yolu öngörülmediğinden, asıl mahkemesince hükümlünün itirazı üzerine infazın ertelenmesine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 26.03.2013 gün ve 20028 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C. Başsavcılığının 09.07.2013 gün ve KYB/2013-128476 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un <Hükümlünün istemiyle infazın Ertelenmesi> başlıklı 17. maddesi erteleme ve infaza ara verme konusunda karar verme yönünden infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığına takdir hakkı tanımış olup, infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından infazın ertelenmesi yönündeki istem hakkında verilen olumlu veya olumsuz karara karşı yasa yolu öngörülmediğinden, Bakırköy 22. Asliye Ceza Mahkemesinin itirazı inceleme yetkisi olmadığı cihetle, talebin reddi gerekirken yazılı şekilde <bir karar verilmesine yer olmadığına> karar verilmesi,

Sonuç: Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı’nın Kanun Yararına Bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 22/01/2013 gün, 2013/500 değişik iş sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahkemesince yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C. Başsavcılığına tevdiine, 04.07.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran