İlamlı İcra Takibi Nedir ? İlamlı İcra Takibine İtiraz Edilebilir mi ?
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19161
post-template-default,single,single-post,postid-19161,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İlamlı İcra Takibi Nedir ? İlamlı İcra Takibine İtiraz Edilebilir mi ?

İlamlı İcra Takibi Nedir ? İlamlı İcra Takibine İtiraz Edilebilir mi ?

Alacaklı tarafından elde edilen mahkeme kararının,  mahkeme önünde yapılan sulh, kabul ve ilgili noter senetlerinin bulunduğu hallerde uygulanan takip yolu ilamlı icra takibidir. Konusu para veya paradan farklı durumlarda ( taşınmazların tahliye ve teslimi vs.) bu yola başvurulmaktadır. Burada başlatılan takibe söz konusu ilamın eklenmesi şarttır. Ayrıca ilamlı icra takiplerinde genel zamanaşımı süresi 10 yıldır. Öte yandan ilamlı icra takibinde İcra müdürlüğü tarafından hazırlanan icra emri borçluya tebliğ edilir.

Yetki problemi olmaksızın alacaklı dilediği bir icra dairesinde takip sürecini başlatabilmektedir. Dolayısıyla yetki kuralı olmadığından borçlunun yetkiye itirazı mümkün bulunmamaktadır. Belirtilmelidir ki, istisnai haller dışında ilamlı icra yoluna başvurulması için ilamın kesinleşmesi beklenmez. Ancak; taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin ilamlar, aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar, bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilamlar, yabancı mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar, Sayıştay ilamları gibi kararlar istisnai olarak kesinleşmedikçe icra edilememektedir. Ayrıca, Menfî tespit davasını kazanan ve lehine tazminata hükmedilen alacaklı yahut borçlu, menfî tespit ilamı kesinleşmedikçe, tazminat ve yargılama giderleri için ilamlı icra takibi yoluna başvuramamaktadır.

Şayet, kesinleşmeden icraya konulamayacak bir ilam, alacaklı tarafından kesinleşmeden icraya konulursa, borçlu icra mahkemelerinde zamanaşımı süresi bulunmaksızın şikâyet hakkına sahiptir.

Burada, icra emrini tebliğ alan borçlunun borca itirazı mümkün değildir. Bunun sebebi de alacak kaleminin bir mahkeme ilamına(kararına) bağlanmış olmasından kaynaklanmaktadır.

Ancak borçlu, İcra ve İflas Kanunu’nun 33. maddesi gereğince icra emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile icra mahkemesine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığı, imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabilme hakkına bu takip türünde de sahiptir.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran