İhtiyati Tedbir Kararından Sonra Konulan Hacizlerin Kaldırılması İstemi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18238
post-template-default,single,single-post,postid-18238,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İhtiyati Tedbir Kararından Sonra Konulan Hacizlerin Kaldırılması İstemi

İhtiyati Tedbir Kararından Sonra Konulan Hacizlerin Kaldırılması İstemi

                             …..  İCRA  HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVALI                                           :

 

VEKİLİ                                            :

 

DAVACI                                          :

 

VEKİLİ                                            :

 

KONU                                               :İhtiyati Tedbir Kararı konulan taşınmaz ve mal varlığı değerleri üzerine ihtiyati tedbir konulmasından ardından konan hacizlerin kaldırılması istemimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR     

 

1-) Sayın mahkemenizin …/…D. İş sayılı dosyası ile  müvekkilime ait olan … parsel no’lu taşınmaz üzerine ….. tarihinde ihtiyati tedbir konulmuştur. (EK-1)

 

2-) Sayın mahkemenizin …/… sayılı dosyası ile ….. tarihinde ilgili taşınmaz üzerine koymuş olduğunuz ihtiyati tedbirin ardından aynı taşınmaza  …… tarihinde  İcra Müdürlüğü’nün …./…. Sayılı dosyası ile haciz konulmuştur. (EK-2)

 

3-) Kuşkusuz, taşınmaz kaydına tedbir şerhi işlenmeden evvel bu kayda konulan ihtiyati haciz şerhleri hüküm ve sonuç meydana getirir. Ancak, kayda bir taraf lehine ihtiyati tedbir şerhi işlenerek aleniyet kazandıktan sonra mevcut şerhe rağmen başkaca kısıtlamalar işlenmişse bunlara değer tanınmaz. Çünkü, tapunun aleniyet prensibi gereği sonradan konulan şerh sahiplerinin daha önce konulan şerhi gördükleri kabul edilir.

 

4-) Yargıtay’ın yerleşmiş uygulaması da bu doğrultuda olup, ihtiyati tedbir şerhinin tapuya işlenmesinden sonra konulan şerhler sebebiyle sonradan konulan şerhlerin bağlayıcı olmayacağı yolundadır. Tüm bu sebeplerle müvekkilimize ait taşınmaz üzerindeki hacizlerin kaldırılması için işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m. 72, 257, 389, 391

 

 

HUKUKİ DELİLLER                    : 1-)… Parsel no’lu taşınmazın tapusu

2-)…. İcra mahkemesi …/… sayılı ihtiyati tedbir kararı

3-)…. İcra müdürlüğü’nün …./… sayılı dosyası

4-) Tanık beyanları

 

                    SONUÇ VE İSTEM                                   

 Yukarda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin taşınmazı üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

 

EKLER: 1-) …. İcra mahkemesi …/… sayılı ihtiyati tedbir kararı

2-)…. İcra müdürlüğü’nün …./… sayılı dosyası

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

 

 

Davacı Vekili

           Av.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran