İdari Para Cezasına (Trafik Cezası) İtiraz Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16787
post-template-default,single,single-post,postid-16787,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İdari Para Cezasına (Trafik Cezası) İtiraz Dilekçesi

İdari Para Cezasına (Trafik Cezası) İtiraz Dilekçesi

… NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İDARİ YAPTIRIMA

İTİRAZ EDEN                                :

İDARİ YAPTIRIMA

KARAR VEREN                            :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ                           :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ                    :

İTİRAZ KONUSU OLAN

İDARİ YAPTIRIM                         : T.C. … Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Kabahatler Bürosu’nun …/… Kabahat Defteri, …/… karar numaralı idari yaptırım kararına itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR                           :

Müvekkilim hakkında düzenlenmiş idari para cezası yasaya aykırıdır. Şöyle ki;

1-) … tescil plakasına kayıtlı hususi motorsiklet; …/…/… tarihinde … Caddesi’nde trafik polislerinin durdurması sonucunda müvekkilime, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1B hükmüne istinaden “Trafik İşaretlerine Uymama” suçunun işlendiği gerekçesiyle ekte sunulu …/…/… tarihli, toplam … TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip; ayrıca 2918 Sayılı Kanunun 39/1A maddesine istinaden müvekkilim hakkında … Seri Nolu suç tutanağı düzenlenmiştir.  (Ek – 1)

2-) Müvekkilim trafik para cezasını …/…/… tarihinde T.C. Maliye Bakanlığı … Vergi Dairesi Başkanlığının … Taşıtlar Vergi Dairesi’ne … alındı numarası ile ödemiş bulunmaktadır. Söz konusu ödendi makbuzu örneği ektedir. (Ek – 2)

3-) Daha sonra T. C. … Cumhuriyet Başsavcılığı … Kabahatler Bürosu’nun …/… Kabahat defteri No’ lu ve …/… Karar numarasına haiz “Yetersiz Ehliyetle Araç Kullanmak Suçu” ndan …/…/… tarihinde müvekkil adına … TL idari para cezası kesilmiş bulunmaktadır. Söz konusu karar …/…/… tarihinde tebellüğ edilmiştir.

4-) İdari para cezasının yasal dayanağı olarak gösterilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m. 39/1A nın maddesi şöyledir;

“Sürücü belgelerine ait esaslar

Madde 39 – Sürücü belgelerine ait esaslar şunlardır;

  1. a) Araçları kullanma yetkisi;
  1. A 1, F, G ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınıflarındaki araçlar,
  1. A 2 sınıfı sürücü belgesi ile A 1,
  1. B sınıfı sürücü belgesi ile F,
  1. C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F,
  1. D sınıfı sürücü belgesi ile C, B, ve F,

(DEĞİŞİK ALT BENT RGT: 27.10.1996 RG NO: 22800 KANUN NO: 4199/17)

  1. E sınıfı sürücü belgesi ile B, C ve F, Sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.

5-) 2918 sayılı karayolları Trafik Kanunu m. 39/1A hükmüne dayanılarak yapılacak aykırılıklar sonucu aynı kanunun 36. maddesine yapılan yollama ile kesilecek para cezaları yeniden değerleme oranı çerçevesinde … yılı itibarıyla … TL dir.  Bu nedenle müvekkil adına düzenlenmiş olan … TL’lik söz konusu idari yaptırım cezasının yasal miktarından hayli yüksek ve hukuki dayanaktan yoksundur. Zira … yılında kesilen trafik ceza tutarları incelendiğinde … TL’nin hiçbir kanuni yaptırım karşılığına cevap vermediği görülecektir.

6-) Bu nedenle söz konusu kanunun 39/1A maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak düzenlenip tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 2918 S. K. m. 36, 39, 47.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle; itirazımızın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen …-YTL idari para cezasının iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz.  …/…/…

İtiraz Eden Vekili

 Av.

EKLER :

1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü, … Trafik Amirliği`nin …/…/… tarih

EM seri, … sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- …/…/…  tarihli Maliye Bakanlığı … Vergi Dairesi Başkanlığı’nın … Taşıtlar Vergi Dairesinin Vergi Dairesi Alındısı fotokopisi.

3- …  plakalı motosiklete ait iki adet ruhsat fotokopisi.

4- Nüfus cüzdanı sureti.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran