İdari Para Cezasına (Trafik Cezası) İtiraz Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kurulmuş olup. Alanya avukat olarak hizmet vermektedir.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16787
post-template-default,single,single-post,postid-16787,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İdari Para Cezasına (Trafik Cezası) İtiraz Dilekçesi

İdari Para Cezasına (Trafik Cezası) İtiraz Dilekçesi

… NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İDARİ YAPTIRIMA

İTİRAZ EDEN                                :

İDARİ YAPTIRIMA

KARAR VEREN                            :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ                           :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ                    :

İTİRAZ KONUSU OLAN

İDARİ YAPTIRIM                         : T.C. … Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Kabahatler Bürosu’nun …/… Kabahat Defteri, …/… karar numaralı idari yaptırım kararına itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR                           :

Müvekkilim hakkında düzenlenmiş idari para cezası yasaya aykırıdır. Şöyle ki;

1-) … tescil plakasına kayıtlı hususi motorsiklet; …/…/… tarihinde … Caddesi’nde trafik polislerinin durdurması sonucunda müvekkilime, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1B hükmüne istinaden “Trafik İşaretlerine Uymama” suçunun işlendiği gerekçesiyle ekte sunulu …/…/… tarihli, toplam … TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip; ayrıca 2918 Sayılı Kanunun 39/1A maddesine istinaden müvekkilim hakkında … Seri Nolu suç tutanağı düzenlenmiştir.  (Ek – 1)

2-) Müvekkilim trafik para cezasını …/…/… tarihinde T.C. Maliye Bakanlığı … Vergi Dairesi Başkanlığının … Taşıtlar Vergi Dairesi’ne … alındı numarası ile ödemiş bulunmaktadır. Söz konusu ödendi makbuzu örneği ektedir. (Ek – 2)

3-) Daha sonra T. C. … Cumhuriyet Başsavcılığı … Kabahatler Bürosu’nun …/… Kabahat defteri No’ lu ve …/… Karar numarasına haiz “Yetersiz Ehliyetle Araç Kullanmak Suçu” ndan …/…/… tarihinde müvekkil adına … TL idari para cezası kesilmiş bulunmaktadır. Söz konusu karar …/…/… tarihinde tebellüğ edilmiştir.

4-) İdari para cezasının yasal dayanağı olarak gösterilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m. 39/1A nın maddesi şöyledir;

“Sürücü belgelerine ait esaslar

Madde 39 – Sürücü belgelerine ait esaslar şunlardır;

  1. a) Araçları kullanma yetkisi;
  1. A 1, F, G ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınıflarındaki araçlar,
  1. A 2 sınıfı sürücü belgesi ile A 1,
  1. B sınıfı sürücü belgesi ile F,
  1. C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F,
  1. D sınıfı sürücü belgesi ile C, B, ve F,

(DEĞİŞİK ALT BENT RGT: 27.10.1996 RG NO: 22800 KANUN NO: 4199/17)

  1. E sınıfı sürücü belgesi ile B, C ve F, Sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.

5-) 2918 sayılı karayolları Trafik Kanunu m. 39/1A hükmüne dayanılarak yapılacak aykırılıklar sonucu aynı kanunun 36. maddesine yapılan yollama ile kesilecek para cezaları yeniden değerleme oranı çerçevesinde … yılı itibarıyla … TL dir.  Bu nedenle müvekkil adına düzenlenmiş olan … TL’lik söz konusu idari yaptırım cezasının yasal miktarından hayli yüksek ve hukuki dayanaktan yoksundur. Zira … yılında kesilen trafik ceza tutarları incelendiğinde … TL’nin hiçbir kanuni yaptırım karşılığına cevap vermediği görülecektir.

6-) Bu nedenle söz konusu kanunun 39/1A maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak düzenlenip tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 2918 S. K. m. 36, 39, 47.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle; itirazımızın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen …-YTL idari para cezasının iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz.  …/…/…

İtiraz Eden Vekili

 Av.

EKLER :

1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü, … Trafik Amirliği`nin …/…/… tarih

EM seri, … sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- …/…/…  tarihli Maliye Bakanlığı … Vergi Dairesi Başkanlığı’nın … Taşıtlar Vergi Dairesinin Vergi Dairesi Alındısı fotokopisi.

3- …  plakalı motosiklete ait iki adet ruhsat fotokopisi.

4- Nüfus cüzdanı sureti.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
FinlandEnglishRussiaGermanIran