İcra ve İflas Suçu 5
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17120
post-template-default,single,single-post,postid-17120,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İcra ve İflas Suçu 5

İcra ve İflas Suçu 5

İcra ve İflas Suçu- Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma

Gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçu sebebiyle borçlunun cezalandırılabilmesi için kendisinden istenen beyanı gerçeğe aykırı olarak yerine getirmiş olmalıdır ve bu beyan bizzat borçlu tarafından yapılmış olmalıdır.

Borçlunun İİK m.338 hükmü gereği cezalandırılabilmesi için, alacaklının, şikayet süresi olan suçun işlendiğini öğrendiği tarihten itibaren üç ay ve her halde suçun işlenmesinden itibaren bir yıl içinde şikayette bulunmuş olmalıdır.

Kanun, hakkında aciz belgesi alınmış olan borçlunun, borcunu ödemeden asgari ücretin üstünde bir geçim sürdürdüğü tespitinde, elinde aciz belgesi bulunan alacaklının, alacağını bu aciz belgesine bağladığı tarihten itibaren en geç beş yıl içerisinde, borçlunun asgari ücretin üzerinde kalan gelirlerinden dörtte birinden az olmayacak kısmını mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ve aciz belgesine konu olan borç bitene kadar her ay icra dairesine yatırması konusunda zorunluluk getirmiştir. Bunun aksini suç olarak saymıştır.

Kanunda yer alan bu hüküm gerçeğe aykırı beyanda bulunan üçüncü kişiler hakkında da kanunun cevaz verdiği derecede uygulanır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçunun takibi şikayet üzerine yapılır ve şikayetin suçun öğrenildiği günden itibaren üç ay içinde ve herhalde bir yıl içinde yapılması gereklidir.

icra suçları bakımından görevli mahkememiz İcra Ceza Mahkemesi iken yetkili mahkeme, takibin yapıldığı icra müdürlüğünün bulunduğu yer mahkemesi veya borçlunun işlem merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir.

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran