İcra ve İflas Kanununa Göre İcra Suçları 19 Madde halinde
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17327
post-template-default,single,single-post,postid-17327,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İcra ve İflas Kanununa Göre İcra Suçları 19 Madde halinde

İcra ve İflas Kanununa Göre İcra Suçları 19 Madde halinde

İcra ve İflas Kanunu’na Göre İcra Suçları

İcra suçları İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Borçludan alacağını tahsil edemeyen alacaklılar, devletin de yardımıyla, alacağını zorla tahsil etme hakkına sahiptirler. İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen cebr-i icranın etkili olabilmesi için yasada borçluya ayrıca bazı yükümlülükler de getirilmiştir. Borçlunun bu yükümlülüklerini kanunda öngörülen biçimde yerine getirmemesi halinde de icra suçları adı altında yaptırımlar düzenlenmiştir.

Yasada sırası ile yer alan icra suçları şunlardır;

1- Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltme (m. 331)

2- Aczine Kendi Fiiliyle Sebebiyet Veren veya Vaziyetinin Fenalığını Bilerek Ağırlaştırmak (m. 332)

3-İflas ve Konkordato İşlerinde Kişisel Yarar Sağlama (m. 333)

4- Ticaret Şirketlerinde Yönetim Yetkisine Sahip Olanların Alacaklıları Zarara Sokma Kastıyla Ticari İşletmenin Borçlarını Ödemeyerek Alacaklılarını Zarara Sokma (m. 333/a)

5-Konkordatoda Yetkili Kimseleri HatayaDüşürme (m. 334)

6- Üzerinde Kiralayanın HapisHakkı Bulunan Eşyanın Kaçırılması ve Tahliyesi Gereken Yerin Başkasına İşgal Ettirilmesi (m. 335)

7-Müflisin Mallarını İflas İdaresine Vermeme ve Müflisin Alacaklarını Bildirmeme (m. 336)

8- Mal Beyanında Bulunmama (m. 337/1)

9-İstenilen Malı Teslim Etmeme, Defter Tutulurken Hazır Bulunmama İflas İdaresinin Emirlerine Uymama (m. 337/2)

10- Ticareti Terk Hükümlerine Aykırı Davranma (m. 337/a)

11- Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma (m. 338)

12- Mal Beyanından Sonra Mal ve Kazançta Meydana Gelen Artışı Bildirmeme (m. 339)

13- Taahhüdü İhlal (m. 340)

14- Çocuk Tesliminden Kaçınma (m. 341)

15- Hükmen Teslim Edilen Taşınmaza ve Gemiye Tekrar Girme (m. 342)

16- İlam Hükümlerinin İnfazına Karşı Koyma (m. 343)

17- Nafaka Borcunu Ödememe (m. 344)

18- Gerektiği Halde Sermaye Şirketinin İflasını İstememe (m.345/a)

19- Yarar Sağlamak İçin Artırmadan Çekilme (m.345/b)

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran