İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16529
post-template-default,single,single-post,postid-16529,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

İlamsız icra takibine itiraz etmek isteyen borçlu şahıs itirazı yazılı olarak yapabileceği gibi sözlü olarak da gerçekleştirebilir. İtirazın sözlü olarak yapılması halinde bu durum tutanağa geçirilecektir. Ancak uygulamada İcra Dairesine dilekçe verilmek süetiyle itiraz yapılmaktadır. İlamsız icra takibinde itiraz 7 gün içerisinde itiraz yapılmalıdır. Öngörülen 7 günlük süre ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesinden itibaren başlayacaktır. Borçlu kimse, icra takibine itiraz ettiği zaman bu takip durmuş olacaktır. Ancak ilamsız takipten farklı olarak, kambiyo senedine dayalı takipte, İcra Müdürlüğü’ne yapılan itiraz, takibi durdurmaz; itirazın 5 gün içinde İcra Hukuk Mahkemesi’ne yapılması gerekir. Yine ilamsız takipten farklı olarak, kambiyo senedine dayalı takipte itiraz, takibi durdurmaz, satış işlemleri hariç olmak üzere, tüm takip işlemleri devam eder, buna önlem için itiraz edilen mahkemeden, itirazın esasına karar verinceye kadar takip işlemlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmesi talep edilebilir. İmzasını haksız yere inkar eden borçlu kimse, söz konusu senede dayanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edilir.

İlamsız takipte alacaklı itirazı kaldırabilmek adına itirazın kaldırılması yoluna veya itirazın iptali davası açması gerekmekte ve söz konusu işlemler, itirazın kaldırılmasında 6 aylık süreyle itirazın iptali davasında ise 1 yıllık süreye sınırlandırılmıştır. Davanın açılması halinde ispat yükü alacaklıda olmaktadır. Borçlu olan kişi ilamsız icra takibine itirazda bulunduğu zamanda borcun tamamı için itiraz edebileceği gibi bir kısmı için de itiraz etme hakkına sahiptir.

İcra takibi başlatmak isteyen kişi eğer ilamlı icra takibi yoluna başvurmuşsa bu durumda borçlu kişi borcun varlığına karşı itirazda bulunamayacaktır. Fakat öte yandan borçlunun diğer itirazları ile ilgili İcra Mahkemesinde dava açma hakkı vardır. Borçlu kimse, İcra ve İflas Kanunu’nun 33. maddesine istinaden icra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde bir dilekçe ile İcra Mahkemesine başvurarak itirazda bulunabilmektedir.

İlamsız icra takibinde verilmiş olan 7 günlük süre içerisinde itiraz gerçekleşmediği takdirde ödeme emri ve icra takibi kesinleşir. Süresinden sonra yapılmış olan ilamsız icra takibine itiraz kural olarak hiçbir sonuç doğurmaz. Ancak bu durumun tek istisnası gecikmiş itirazdır. Buna göre, bir kusur olmaksızın herhangi bir engel sebebiyle takibe itiraz edilememesi halinde sonradan ilamsız icra takibine itiraz edilmesi mümkün olacaktır. İcra müdürü, itirazın süresi içerisinde gerçekleşip gerçekleşmediğini resen araştırmakla görevlidir. Zira belirtmiş olunan 7 günlük süre hak düşürücü süredir. İlamlı icrada ise borçluya icra emri yapıldıktan sonra 7 gün içerisinde itirazın yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde cebri icra yoluna başvurulacağı ilgili mevzuatta yer almaktadır.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran