Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17949
post-template-default,single,single-post,postid-17949,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi

Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi


 

İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                                : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:

                                                   Adres

DAVALILAR                        : 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

                                                   2. Çalıştığı Kurum

DAVA KONUSU                   :  …/…/… tarihinden …/…/… tarihine kadar geçen süre içinde davalı … de sigortalı olarak çalıştığımın ve Sigorta başlangıç tarihinin …/…/… olarak tespiti ile sigorta hizmetlerinden faydalandırılmasına karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR                  : 1- (…),  işveren (…)de (…) tarihinde işçi olarak çalışmaya başlamış ve hakkımda (…) Sosyal Sigortalar Kurumuna işe giriş bildirgesi verilerek (…) sicil numarası ile kaydedilmiştir. İşe başlangıç tarihi (…)’dir ve halen sigortalıyım; ancak davalı işveren prim ödemediği için (…) tarihinden itibaren emekliliğe hak kazanamamaktayım.

2- Davalı işyerinde hizmet akdiyle çalışmış olan, kanunen emekliliğe hak kazanan ve özelleştirme nedeniyle 6 ay sonra işini kaybedecek olması sebebiyle emeklilik aylığına zaruretle ihtiyaç vardır ve sigortalılığının başlangıç tarihine esas alınmak üzere işe başlangıç tarihinin tespiti gerekmiş, iş bu hizmet tespiti davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER           : İş Yeri Dosyası, Sigorta Dosyası, Tanık Beyanları Yuvacık ve diğer deliller.

HUKUKİ NEDENLER         : 5510 S. K. m. 2, 86 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda arz edilen nedenlerle, haklı davamızın kabulü ve sigortalı hizmetinin başlangıç tarihi olan (…) olduğunun tespitine, ile bu süreler içinde yatırılmayan sigorta primlerin davalı tarafından yatırılmasına, bu hizmetlerinin diğer hizmetleri ile birleştirilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederim.

Davacı

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran