Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçu Bozma- Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18716
post-template-default,single,single-post,postid-18716,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçu Bozma- Yargıtay Kararı

Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçu Bozma- Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi Esas : 2002/13866, Karar : 2004/797, Tarih : 01.01.2004

Hizmet nedeniyle emniyeti suistimal suçundan sanıklar Yüksel Kurt ve Ahmet Çelikten’in yapılan yargılanmaları sonunda:TCK. nun 508 ve 522. maddeleri gereğince 9’ar ay hapis ve 136.890.000’er lira ağır para cezasıyla mahkümiyetlerine dair ANKARA 10. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 19.07.2002 gün ve 2001/1386 Esas, 2002/948 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık ve sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 28.10.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

6.500.000 lira değerindeki otonun 50 Amerikan Doları kaparo alınarak galeri sahibi olan şikayetçi tarafından sanığa satıldığına ilişkin kesin kanıt bulunmadığından, 15 gün kullanmak üzere otoyu alan sanığın eyleminin güveni kötüye kullanmak suçunu oluşturduğuna ilişkin mahkemenin kabul ve takdirinde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki suç vasfına yönelik bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Yüksel Kurt’un suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı sebebin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık müdafiinin mazeretin kabul edilmemesi suretiyle savunma hakkının kısıtlandığına, suçun unsurları itibariyle oluşmadığı, eksik soruşturma yapıldığına, 647 Sayılı Yasanın 4-6. maddelerinin uygulanması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

Sanık Ahmet Çelikten’in temyizine gelince:

Sanık hakkında yasal süresi içinde herhangi bir şikayetin yapılmadığı gözetilmeden, takibi şikayete tabi güveni kötüye kullanmak suçundan açılan kamu davasına devamla yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi CMUK. nun 321 maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16.02.2004 gününde oy birliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran