Hırsızlık Suçunda Kesin ve Yeterli Delil Bulunmaması Nedeniyle Bozma- Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18720
post-template-default,single,single-post,postid-18720,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Hırsızlık Suçunda Kesin ve Yeterli Delil Bulunmaması Nedeniyle Bozma- Yargıtay Kararı

Hırsızlık Suçunda Kesin ve Yeterli Delil Bulunmaması Nedeniyle Bozma- Yargıtay Kararı

T.C Yargıtay 2. Ceza Dairesi Esas No:2014/30129 Karar No:2016/9161, K. Tarihi:12.5.2016

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Hırsızlık, konut dokunulmazlığını bozma
HÜKÜM : Mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
I- Suça sürüklenen çocuk … ile sanıklar … ve … hakkındaki mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;
Sanıklar ….. ve ……. hakkında TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükümlerin isteme uygun olarak ONANMASINA,
II- Sanık … ve suça sürüklenen çocuk … hakkındaki mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;
1- Sanık …’in hüküm tarihinde aynı yargı çevresinde başka bir suçtan hükümlü olduğunun anlaşılması karşısında; sanığın duruşmadan bağışık tutulmak isteyip istemediği sorulmadan ve bu hususta bir karar alınmadan, hükmün açıklandığı 08/03/2013 tarihli duruşmada hazır edilmeyerek hükümlülüğüne karar verilmesi suretiyle, 5271 sayılı CMK’nın 196. maddesine aykırı olarak savunma hakkının kısıtlanması,
2- Suça sürüklenen çocuk …’in atılı suçları işlemediğini savunması karşısında, suçu işlediğine ya da diğer suça sürüklenen çocuk … ve sanıklar ….., …… ve ……’in suçuna iştirak ettiğine dair cezalandırılmasına kesin, yeterli, hukuka uygun ve inandırıcı kanıtların bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine yazılı şekilde hükümlülüğüne karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafii ve sanığın temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 12/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran