HESAP HATASI SONUCU HARCIN DAVALIDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLDİĞİ - KARAR DÜZELTME TALEBİ BU YÖNDE YERİNDE GÖRÜLEREK KABULÜYLE MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
20026
post-template-default,single,single-post,postid-20026,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

HESAP HATASI SONUCU HARCIN DAVALIDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLDİĞİ – KARAR DÜZELTME TALEBİ BU YÖNDE YERİNDE GÖRÜLEREK KABULÜYLE MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ

HESAP HATASI SONUCU HARCIN DAVALIDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLDİĞİ – KARAR DÜZELTME TALEBİ BU YÖNDE YERİNDE GÖRÜLEREK KABULÜYLE MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ

T.C. YARGITAY

15.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/577
Karar: 2016/3867
Karar Tarihi: 14.07.2016

ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA – HESAP HATASI SONUCU HARCIN DAVALIDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLDİĞİ – KARAR DÜZELTME TALEBİ BU YÖNDE YERİNDE GÖRÜLEREK KABULÜYLE MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ

ÖZET: Yerel mahkeme kararı onandığından davanın kabul edilen kısmı üzerinden Harçlar Yasası uyarınca alınması gerekli Yargıtay başvurma harcı dahil 45.063,70 TL onama ilam harcından peşin alınan 11.359,15 TL peşin temyiz harcı mahsup edildikten sonra 33.704,55 TL onama ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına karar verilmesi gerekirken hesap hatası sonucu 56.422,85 TL harcın davalıdan tahsiline karar verildiği bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından karar düzeltme talebi bu yönde yerinde görülerek kabulüyle maddi hatanın düzeltilmesi uygun görülmüştür.

(6098 S. K. m. 470)

Dava ve Karar: Davacı .. Mimarlık İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. ile davalı .. Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. arasındaki davadan dolayı Asliye Ticaret Mahkemesince verilen .. gün ve .. sayılı hükmü onayan Dairemizin .. gün ve .. sayılı ilamı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağının tahsili için yapılan ilamsız icra talebine itirazın iptali ve takibin devamı istemine ilişkindir. Mahkeme davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın taraf vekillerince temyizi üzerine Dairemizce verilen .. gün .. Karar sayılı onama ilamına karşı davalı vekilince süresi içerisinde karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.

1-Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme talepleri yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Yerel mahkeme kararı onandığından davanın kabul edilen kısmı üzerinden Harçlar Yasası uyarınca alınması gerekli Yargıtay başvurma harcı dahil 45.063,70 TL onama ilam harcından peşin alınan 11.359,15 TL peşin temyiz harcı mahsup edildikten sonra 33.704,55 TL onama ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına karar verilmesi gerekirken hesap hatası sonucu 56.422,85 TL harcın davalıdan tahsiline karar verildiği bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından karar düzeltme talebi bu yönde yerinde görülerek kabulüyle maddi hatanın düzeltilmesi uygun görülmüştür.

Sonuç: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer karar düzeltme taleplerinin reddine, 2. bent uyarınca kabulüyle Dairemiz onama ilamının imzalardan sonra gelen kısmında davalı başlığı altında 45.063,70 TL ilam harcı + 11.359,15 TL peşin harç =56.422,85 TL bakiye harç şeklindeki hesap tablosunun kaldırılarak yerine 45.063,70 TL ilam harcı – 11.359,15 TL peşin harç = 33.704,55 TL bakiye harç olarak yazılmasına ve Dairemiz ilamının karar bölümü altıncı satırında bakiye kelimesinden sonra gelen “56.422,85 TL” rakamının karar metninden çıkartılarak yerine “33.704,55 TL” rakamının yazılmasına ve Dairemizin onama ilamındaki maddi hatanın bu şekilde DÜZELTİLMESİNE, ödediği karar düzeltme peşin harcının istek halinde karar düzeltme isteyen davalıya geri verilmesine, 14.07.2016 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran