Haksız Rekabet Suç Duyurusu Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19251
post-template-default,single,single-post,postid-19251,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Haksız Rekabet Suç Duyurusu Dilekçesi

Haksız Rekabet Suç Duyurusu Dilekçesi

       … CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

 

 

YAKINAN                           :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

 

ADRES                                 :

 

ŞÜPHELİ                             :

 

SUÇ                                       :

 

SUÇ TARİHİ                       : …/…/…

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) Müvekkilimiz, …..’da kurulmuş ….. yıldır ….. alanında faaliyet gösteren ….. şirketinin sahibidir. Müvekkilimiz firma, ….. markalı ürünlerin ve mamullerin her türlü üretimi, dağıtımı ve bunların toptan ve perakende olarak pazarlanması konularında Türkiye çapında yetkilidir. (EK-1)

 

2-) Müvekkilimiz tarafından ilköğretim öncesi çocukların eğitiminde kullanılmak üzere ürettikleri abaküs eğitim seti için “….” markası ile Türk Patent Enstitüsü’ne …/…/… tarih … başvuru numarası ile marka tescil başvurusunda bulunulmuş ancak henüz tescil edilmemiştir. (EK-2) Başvuruda bulunulan abaküs eğitim setinin üretimi yapılmış, tüm Türkiye’de satışına ve dağıtımına başlanmıştır.

 

3-) …/…/… tarihinde eğitim setleri alanında faaliyet gösteren şüpheli ….. firmasının ürünlerinin tescil başvurusunda bulunulan “…” markası ile iltibas yaratacak düzeyde benzerlik taşıdığı anlaşılmıştır. (EK-3) Buna ilişkin olarak, şüpheliye piyasaya sürmüş oldukları ilgili ürünlerin iltibas yaratacak düzeyde benzerlik taşıdığı … Noterliği’nin …/…/… tarih ve … yevmiye nolu ihtarnamesi (EK-4) ile iletilmiş olup şüpheli firma tarafından bu konuda herhangi bir eylemde bulunulmamıştır.

 

4-) Şüpheli tarafından, müvekkilimiz şirketin ticari itibarından ve tanınmışlığından haksız şekilde yararlanıldığı, bu taklit ürünlerden ve satışlardan dolayı müvekkilimizin büyük zarara uğradığı ve bu anlamda tescil başvurusu yapılan markanın korumadan yararlanması gerektiği açıktır.

 

5-) Yukarıda açıklanan nedenlerle ilgili firma yetkililerinin cezalandırılması amacıyla, gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması için müvekkilimiz adına başvurma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ DELİLLER        : Ticaret sicil kayıtları, Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan …/…/… tarih ve … sayılı başvuru,  … Noterliği’nin …/…/… tarih ve … yevmiye nolu ihtarnamesi ve her türlü delil.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 6102 S. K. m. 54, 55, 62 ve sair yasal mevzuat.

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle ilgili şahıs/şahıslar hakkında tahkikat yapılmak suretiyle cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

 

 

 

Yakınan Vekili

  Av.

 

 

EKLER:        1-)  Müvekkilimize ait ticaret sicil kayıtları

2-)  Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan …/…/… tarih ve … sayılı başvuru belgesi

3-) Müvekkilimize ve şüphelinin yetkilisi olduğu … Firması’na ait eğitim setleri

4-)  … Noterliği’nin …/…/… tarih ve … yevmiye nolu ihtarnamesi

5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran