Haksız Fiil Karşılığında Hakaret Suç Olmaz
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16525
post-template-default,single,single-post,postid-16525,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Haksız Fiil Karşılığında Hakaret Suç Olmaz

Haksız Fiil Karşılığında Hakaret Suç Olmaz

T.C.

YARGITAY

14.CEZA DAİRESİ

E.2013/5363

K.2015/2314

T.2.3.2015

  • HAKARET ( Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlendiğinden Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
  • HAKSIZ FİİL ( Hakaret Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlendiğinden Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )
  • BASİT CİNSEL SALDIRI ( Katılan Sanık İle Beyanı Alınan Arasında Husumet Bulunduğu – Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunmadığı/Sanığın Beraatine Hükmedileceği )
  • KATILAN SANIKLAR ARASINDA HUSUMET OLMASI ( Basit Cinsel Saldırı/Katılan Sanık İle Beyanı Alınan Katılan Sanık Arasında Husumet Bulunduğu – Sanık Hakkında Beraat Kararı Verileceği )

5237/m.102,125,129

ÖZET : Hakaretin haksız bir fiile tepki olarak işlendiğinden bahisle doğrudan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken önce mahkûmiyet hükmü kurulup sonra anılan maddenin uygulanması hukuka aykırıdır.

Basit cinsel saldırı suçunda; katılan sanık ile aralarında husumet bulunan adı geçenin beyanları dışında suçun oluştuğuna dair her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delil bulunmaması karşısında katılan sanığın beraatine karar verilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Katılan sanık S. hakkında kasten yaralama ve tehdit, katılan sanık A. ve İ. haklarında kasten yaralama suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde:

14.4.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6217 Sayılı Kanunun 26. maddesiyle 5320 Sayılı Yasaya eklenen geçici 2. maddeyle hapis cezasından çevrilenler hariç sonuç olarak hükmedilen 3.000 TL’ye kadar ( dahil ) para cezaları kesin nitelikte olup, katılan sanıklar haklarında verilen cezaların miktarı itibarıyla 1412 Sayılı C.M.U.K.nın305/1. maddesi gereğince kesin olup anılan hükümlerin temyizi mümkün bulunmadığından, katılan sanık A.’nin bu hükümlere yönelik temyiz isteminin 5320 Sayılı Kanunu 8/1. maddesi gözetilerek 1412 Sayılı C.M.U.K.nın317. maddesi uyarınca reddine,

Katılan sanık S. hakkında hakaret suçundan kurulan hükmün incelenmesinde:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

5237 Sayılı Kanunun 129/1. maddesi uyarınca hakaretin haksız bir fiile tepki olarak işlendiğinden bahisle doğrudan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken önce mahkûmiyet hükmü kurulup sonra anılan maddenin uygulanması,

Katılan sanık A. hakkında basit cinsel saldırı suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesine gelince:

Oluş ve tüm dosya kapsamına göre, A. ile aralarında husumet bulunan S.’nın beyanları dışında suçun oluştuğuna dair her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delil bulunmaması karşısında, A.’ninmüsnet suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısı ve katılan sanık A.’nin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 Sayılı C.M.U.K.nın321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 02.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın