Hakaret Suçunda Söylenen Sözlerin Açıkça Onur Şeref ve Saygınlığı Rencide Edebilecek Nitelikte Somut Bir Fiil veya Olgu İsnadını ya da Sövmek Fiilini Oluşturması Gerektiği - Sanığın İfadesini Almaya Çalışan Polis Memuruna Lan Demesinin Hakaret Suçunu Oluşturmayacağı- Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18886
post-template-default,single,single-post,postid-18886,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Hakaret Suçunda Söylenen Sözlerin Açıkça Onur Şeref ve Saygınlığı Rencide Edebilecek Nitelikte Somut Bir Fiil veya Olgu İsnadını ya da Sövmek Fiilini Oluşturması Gerektiği – Sanığın İfadesini Almaya Çalışan Polis Memuruna Lan Demesinin Hakaret Suçunu Oluşturmayacağı- Yargıtay Kararı

Hakaret Suçunda Söylenen Sözlerin Açıkça Onur Şeref ve Saygınlığı Rencide Edebilecek Nitelikte Somut Bir Fiil veya Olgu İsnadını ya da Sövmek Fiilini Oluşturması Gerektiği – Sanığın İfadesini Almaya Çalışan Polis Memuruna Lan Demesinin Hakaret Suçunu Oluşturmayacağı- Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ  2012/35914 Esas, 2014/2639 Karar, 30.01.2014 Tarih

* LAN SÖZCÜĞÜNÜN HAKARET NİTELİĞİNDE OLMAMASI ( Sanığın İfadesini Almaya Çalışan Polis Memuruna “Beni Burada Tutamazsınız Lan” Dediği – Kaba Hitap Tarzı Niteliğinde Olduğu/Hakaret Suçunun Oluşmayacağı )

* HAKARET SUÇU ( Söylenen Sözlerin Açıkça Onur Şeref ve Saygınlığı Rencide Edebilecek Nitelikte Somut Bir Fiil veya Olgu İsnadını ya da Sövmek Fiilini Oluşturması Gerektiği – Sanığın İfadesini Almaya Çalışan Polis Memuruna Lan Demesinin Hakaret Suçunu Oluşturmayacağı )

* KABA HİTAP TARZI NİTELİĞİNDEKİ SÖZLER ( Sanığın İfadesini Almaya Çalışan Polis Memuruna “Beni Burada Tutamazsınız Lan” Dediği – Müştekinin Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmadığı /Hakaret Suçunun Unsurlarının Oluşmayacağı )

* İFADE ODASINDA HAKARET EYLEMİNİN GERÇEKLEŞMESİ ( Sanığın İfadesini Almaya Çalışan Polis Memuruna Hakareti – Aleniyet Unsurunun Ne Suretle Oluştuğu Tartışılıp Açıklanmadan Cezanın Artırılamayacağı )

* CEZANIN ARTIRILMASI ( Sanığın İfadesini Almaya Çalışan Polis Memuruna Karakolun İfade Odasında Hakareti – Aleniyet Unsurunun Ne Suretle Oluştuğu Tartışılıp Açıklanmadan Cezanın Artırılmaması Gerektiği )

5237/m. 125

ÖZET : Söylenen sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmesi için, açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir.

Sanığın ifadesini almaya çalışan polis memuruna söylediği kabul edilen “beni burada tutamazsınız lan” şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmelidir.

Kabule göre de, hakaret eyleminin, karakoldaki ifade alma odasında gerçekleştiğinin anlaşılması karşısında, aleniyet unsurunun ne suretle oluştuğu tartışılıp açıklanmadan cezanın artırılması yasaya aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Olay günü sanığın, kendisinin ifadesini almaya çalışan polis memuru müşteki Ö. Ç.’ye söylediği kabul edilen “beni burada tutamazsınız lan” şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi,

2-Kabule göre de, hakaret eyleminin, karakoldaki ifade alma odasında gerçekleştiğinin anlaşılması karşısında, aleniyet unsurunun ne suretle oluştuğu tartışılıp açıklanmadan, yetersiz gerekçe ile cezanın artırılması,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanık H. T. müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 30.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran