HACZE İŞTİRAK NASIL OLUR ?
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19179
post-template-default,single,single-post,postid-19179,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

HACZE İŞTİRAK NASIL OLUR ?

HACZE İŞTİRAK NASIL OLUR ?

Aynı malda birden fazla haczin bulunması hâlinde hacze iştirak söz konusu olmaktadır. Hacze takipli iştirak ( 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu m. 100 ) olabileceği gibi, yasada belirtilen nedenler halinde hacze takipsiz iştirak de mümkündür.

Hacze takipli iştirak için borçlu aleyhine takip yapılması ve haciz konulma şartlarının bulunması gerekmektedir. Belirtilmelidir ki, hacze iştirak, satılan malın bedeli icra veznesine girinceye kadar söz konusu olmaktadır. İcra Müdürü hacze iştirak talebinde bulunanın haciz isteme yetkisinin olup olmadığını inceler. Haciz isteme hakkı var ise, İİK’nın 100. maddesindeki koşulların varlığı hâlinde icra müdürü talebi kabul eder.

Haciz isteme hakkı ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren 1 sene sonra kaybedilmektedir. İtiraz veya dava hâlinde hükmün kesinleşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taahhüt sözleşmeleri yapması halinde taahhüt sözleşmesinin ihlaline kadar geçen süre hesaba katılmamaktadır.

Şayet, haciz talebi kanuni süre içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu mühlet içinde yenilenmezse dosya işlemden kaldırılmaktadır. Bu durumda sadece takip dosyası işlemden kaldırılsa da takip düşmez. Yenileme talebi üzerine alacaklı aynı takip dosyası üzerinden farklı bir esas ile yeniden haciz isteyebilir.

Hacizli malın satış bedeli icra veznesine girinceye kadar icra müdürlüğünden talepte bulunulabilir. İtiraz halinde hacze iştirak talebi geçici olarak kabul edilir. İtirazda, talep sahibinin itiraz edene dava açması gerekmektedir. Dava lehe sonuçlanırsa hacze geçici katılma, hacze kesin katılmaya dönmektedir.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran