Haciz Sırasında Yapılacaklar,Haciz Prosedürü
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17024
post-template-default,single,single-post,postid-17024,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Haciz Sırasında Yapılacaklar,Haciz Prosedürü

Haciz Sırasında Yapılacaklar,Haciz Prosedürü

Haciz işlemi bir borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklının icra takibi açarak borcunu tahsil etme işlemine denir. Haciz işlemi sırasında alacaklının kendisi veya avukatı yanında olur.

Haciz İçin İlk Aşama

Öncelikle bilindiği gibi icra takibi başlatmak isteyen alacaklı veya alacaklının vekili icra dairesine  giderek bir İcra takibi oluşturur icra takibi sonucunda borçluya bir tebligat yollanır borçlu bu tebligata cevap verip vermediğine göre takip kesinleşir. Bu kısmı kasa ve detaysız olarak geçiyoruz. Çünkü burada işleyeceğimiz konu haciz prosedürü ve haciz sırasında yapılması gerekenler.

           Hacze Gidilecek Kişinin Adres Tespiti 

Hacze gidilen adresin borçluya ait olup olmadığı önemlidir. Bu durumda zaten iki şekilde gerçekleşebilir. Borçlunun mernis  adresine hacze gidiliyordur ya da borçluya yapılan tebligattaki var olan adreşe hacze gidiliyordur.Haciz mahalline varıldığında borçlunun faturalan olup olmadığı kontrol edilir .Bu faturalarda yer alan seri numaraları kontrol edilir.

Alacaklı vekilinin haciz talebinde adres açıkça belirtilmelidir. Bu husus önemlidir. Hazirun tarafından yeni adres bildirilemez. Ancak haciz talebi ile yazılan “hazirunun göstereceği adreslerşeklindeki bir açıklama ile pratikte  bu giderilmektedir.

Alacaklı vekilinin borçlunun mernis adresi dışında bir adresine göstermesi durumunda, adrese varıldığında söz konusu adresin borçluya ait olup olmadığının  araştırılması önem arz eder. Pratikte borçlunun adresine varıldığında komşularla apartman yöneticisine kapı görevlisine borçlunun orada oturup oturmadığı sorulur. Bu şekilde herhangi bir bilgiye ulaşılamaması durumunda, borçlunun mahallinde evrak araştırması yapılır. Evrak araştırması borçlu kişinin özel hayatının gizliliği ihlal edilmeden yapılmalıdır. Bu husus önemlidir,evrak araştırması esnasında bir polis refakat eder. Polis icra memurunun emirlerine uymak yükümlüdür.Ancak ne yazık ki uygulamada polisler bırakın emir uygulamayı, polisleri karakoldan çıkarmak bile zahmetli bir iştir.Evrak araştırmasında aşırıya kaçma durumunda TCK da konulan kişinin özel hayata saygı ve gizliliğini ihlal edilmiş olunur.

Haciz Mahallinde Prosedür

Öncelikle haciz esnasında icra memuru elinde bulunan haciz tutanağına icra tüm sürece dair detaylar aktarır. Haciz tutanağı daha sonradan ortaya çıkacak uyuşmazlıklar için en önemli nitelikteki belgedir Haciz tutanağında yazılması gerekenler ve dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde :

1.Haciz tutanağına mutlaka Haciz tarihi Haciz başlangıcı ve bitiş saati

2.Haczedilen malların neler olduğu

3.Haczedilen malların yediemine teslim edilmiş olup olmadığı yediemine teslim edilmiş ise takdir edilen ücretin ne kadar olduğu ayrıca taksi ücretinin dahi detaylı bir şekilde miktarı yazılır.

4 Haciz mahallinde bulunan borçlu alacaklı ve varsa alacaklının vekili beyanlarını bu haciz tutanağına yazdırrmak zorundadır.

5 Eğer ihtiyati haciz söz konusu ise Bu hususun haciz tutanağında açık bir şekilde belirtilmiş olması gereklidir.

6, Haciz tutanağında mutlaka borçlunun varsa istihkak iddiasında bulunan kişinin kefilin ve yedieminlik görevi için gelen kişinim TC numaraları özellikle olmak üzere anne baba adı ve doğum tarihleri mutlaka tutanağa geçilir.

7 Kimlik bilgilerini açık bir şekilde ifade etmeyen kişinin beyanlan esas alınmaz yani tutanağa geçirilmez.

8.İstihkak iddiasında bulunan bir kişi var ise bu kişinin açık adresi kimlik bilgileri mutlaka tutanağa geçirilir.Ayrıca  hazır bulunan alacaklı veya borçlu vekillerinin de bu istihkak iddiasına karşı beyanları mutlaka tutanağa geçirilmelidir.

9.Borçlunun borç ödeme taahhüdü vermek istemesi durumunda ödeme taahhüdünde taahhüt tarihi ile son ödeme tarihi  arasında işleyecek yasal faizi açıkça belirtilmelidir.

10.Ayrıca tüm alacak kalemlerinin ayrı ayrı  ve açıkça yazılması gerekir.

11.Alacaklı taraf eğer faizden vazgeçmiş ise bu husus tutanağa ayrıca not edilmelidir. Tutanakta yer alması gereken           zorunlu unsurları özet olarak tekrardan bir gözden geçirirsek; haciz mahallinde taahhüt verilmesi durumunda istihkak        iddiası bulunması durumunda ve yahut kefil olması durumunda bu hususların taahhütnamenin üst kısmına not  düşünmesi gerekir.

 

Haczedilemeyecek Mallar Nelerdir?                                      

1.Devlet malları ve kamuya tahsis edilmiş mallar.

2 Bedenini çalışmaya dayanan ve borclunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli eşyalar

3.Ailenin yaşamını devam ettirebilmesi için gereken lüzumlu eşyalar bu eşyalar Yargıtay kararları çerçevesinde  buzdolabı ocak fınn çamaşır makinesi bulaşık makinesi ve benzeri eşyalardır.

4.Boçlunun Çiftçi olması durumunda ayrık haller bulunmaktadır yazımıızın konusunu ilgilendirmediği için bu detaylara girilmeyecektir. Bundan başkaca detaylar denildiği üzere bu yazımızın konusu değildir.

 

Haczedilen mallar nasıl muhafaza edilir ve nerede saklanır ?

İcra ve İflas Kanunü 88 maddesi gereğince para banka not çek senet poliçe gibi hususlar İcra Dairesinde saklanır.

Aynı zamanda altın gümüş gibi değerli madenler de İcra Dairesi kasasında saklanmaktadır. Eğer  bulunulan bölgede

ikamet eden bir Yediemin yok ise mallar yani taşnır mallar üçüncü bir kişiye veya boçluya Yediemin olarak da

bırakabilir.Alacaklı isterse malları borçluya Yediemin olarak bırakabilecektir.Bu bırakılan mallar üzerinde borçlu

herhangi bir satış veya mal kaçırma gibi bir husus gerçekleştirir ise borçlu hakkında iyi niyeti kötüye kullanma ceza

davası açılabilecektir.

Haczedilen malların saklanması ve Yediemin ücretini avukat veya alacaklınm kendisini peşin olarak vermekle

yükümlüdür.Alacaklı veya alacaklı vekili söz konusu bu ücreti Yediemin olarak ödüyor ise 6 aylık ücretin toplamını

ödemek zorundadır.İcra ve iflas Kanununun 81 inci maddesine göre zor kullanma hususunda  kapının çilingir ile açılacak

olması durumunda bir polis muvafakati zorunludur.

Haciz mahalline hangi araçlar ile gidilir?

Hadise savcılık arabalan ile çıkmasına özen gösterilir ancak savcılik arabası bulunmaması durumunda tarifeli taksi olarak kullanılır.Tarifeli taksi ücreti hakkaniyete uygun olarak belirlenir ve tutanağa yazılır.

Haciz Mahallinde  Malların Başkasına Ait Olduğu İddası (İstihkak İddiası)

 Bu durumda 3 şekilde mevcuttur birincisi mallar borçlunun elinde olabilir.Borçlunun elinde bulunan mallar için bir başkası istihkak hakkında bulunursa bozuk hemen tutanağa geçirilir. İkincisi mallar üçüncü kişi ile borçlunun aynı anda Yani birlikte elinde bulunabilir. Bu durumda mallar borçlunun elindeymiş içerisinde kabul edilir.Üçüncü kişinin elinde bulunabilir bu durumda üçüncü kişinin yedieminliği kabul etmesi durumunda mallar üç kişiye Yediemin olarak bırakılır.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran