Feragatin Feshi İstemi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19325
post-template-default,single,single-post,postid-19325,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Feragatin Feshi İstemi

Feragatin Feshi İstemi

… MAHKEMESİ’NE

 

 

DAVACI                   :

 

VEKİLİ                     :

 

DAVALI                   :

 

KONU                       : Feragatin Feshi İstemimizden İbarettir.

 

AÇIKLAMALAR   :

 

1-) Müvekkilimiz adına ve davalı aleyhine … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/ … E. sayılı dosyası ile tapu iptal davası açmış bulunuyoruz. Davalı, yargılamanın başlangıcından beri müvekkilimize ait … nolu parsel ile kendisine ait olan … nolu parselin farklı yerler olduğunu beyan etmiştir. …/ …/ … tarihili oturumda davalının iyi niyetine güvenerek davamızdan feragat ettik. Ancak, davalının iyi niyetli olmadığını, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/ … E. sayılı dosyasında açmış olduğu elatmanın önlenmesi davasında yapılan keşif sonunda alınan …/ …/ … tarihli bilirkişi raporunun tarafımıza …/ …/ … tarihinde tebliğ edilmiş olması ile öğrenmiş bulunuyoruz.

 

2-) 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 91. maddesinde;

 

“Feragat, iki taraftan birinin neticei talebinden vazgeçmesidir.” ,

 

  1. maddesinde;

 

“Feragat ve kabul, kati bir hükmün hukuki neticelerini hasıl eder.

 

Bilbeyyine hükme raptı kanunen mecburi olan hallerde müddeaaleyh müddeinin neticei talebini kabul ederse müddeaaleyhin davada devamı huzuru mecburi değildir ve bu kabul bundan başka hukuki bir netice husule getirmez.” ,

 

818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 23. maddesinde;

 

“Akit yapılırken esaslı bir hataya duçar olan taraf, o akit ile ilzam olunamaz.” ,

 

  1. maddesinde;

 

“Diğer tarafın hilesiyle akit icrasına mecbur olan tarafın hatası esaslı olmasa bile, o akit ile ilzam olunmaz.

 

Üçüncü bir şahsın hilsine düçar olan tarafın yaptığı akit lüzum ifade eder. Şu kadar ki diğer taraf bu hileye vakıf bulunur veya vakıf olması lazım gelirse, o akit lazım olmaz.”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

3-) Açıkladığımız sebeplerden dolayı, müvekkilimizin, davalının iyi niyetine güvenerek yapmış olduğu feragat beyanının feshine karar verilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 1086 S. K. m. 91, 818 S. K. m. 23, 28 ve ilgili mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER        : … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/ … E. sayılı dosyası, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/ … E. sayılı dosyası, …/ …/ … tarihli bilirkişi raporu ve diğer deliller

 

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız sebepler ile; müvekkilimizin … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/ … E. sayılı dosyasında yapılan yargılamanın, …/ …/ … tarihinde yapılan oturumunda yapmış olduğu feragat beyanının feshine karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

 

 

Davacı Vekili

     Av.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran