Ev Eşyalarının Haczedilme Süreci... Ev Eşyası Haczetme Detayları...
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16642
post-template-default,single,single-post,postid-16642,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Ev Eşyalarının Haczedilme Süreci… Ev Eşyası Haczetme Detayları…

Ev Eşyalarının Haczedilme Süreci… Ev Eşyası Haczetme Detayları…

Ev eşyalarının haczine İcra İflas Kanunumuzun 82/3 . düzenlemesiyle sınır getirilmiştir. Düzenlemeye göre “para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya haczolunamaz; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,” haczolunabilir.

Yasaya göre borçlunun evinde para, kıymetli evrak (hisse senedi, bono, çek v.s.), altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyasının haczi mümkündür. Sayılanlar bakımından borca yetecek miktar kadar haczedilmesi haricinde sınırlama bulunmamaktadır.

Lüzumlu eşya Yargıtay kararlarında; mütevazi bir hayat standardının sürdürülebilmesi ve içinde bulunulan sosyal statünün asgari koşullarının muhafazasını temine yarayan, borçlunun yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya olarak tanımlanmaktadır. Yargıtay’ a göre borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için “lüzumlu” olan buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, koltuk takımı, ütü, fırın, halı, bulaşık makinesi gibi insan onuruna yakışan hayatın sürdürülmesi için varlığı zorunlu olan ev eşyaları haciz konusu yapılamaz. (Yargıtay 12. H.D. 2012/27279 E. 2013/11536 26.03.2013)

Ev eşyasının gerek borçlu gerekse borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu olması gerekir. Aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri kavramına borçlunun eşi, çocukları, evlatlığı, borçlu ile birlikte yaşayan borçlunun veya eşinin akrabaları girmektedir.

Lüzumlu ev eşyasının birden fazla olması durumunda bunlardan birinin haczedilmeyip, borçluya bırakılması gerekmektedir. Diğer ev eşyası/eşyalarının haczedilmesi mümkündür. Yargıtay hangi ev eşyasının haczedilip hangi ev eşyasının haczedilmeyeceği konusunda muhafazası, satışı zahmetsiz, taliplisi fazla olan malın haczedilmesi gerektiğini hükmetmektedir. (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2013/34641 2014/889 16.01.2014)

Lüzumlu ev eşyasının değeri haczedilmezlik şikayeti için engel oluşturmayacaktır. Ancak lüzumlu ev eşyasının değerinin pek fahiş olması durumunda Yargıtay haczedilmezlik şikayetinin dinlenmeyeceğine hükmetmektedir.(Lüzumlu eşyanın değeri ise pek fahiş olmadığı sürece haczedilmezlik şikayetinin dinlenmesine engel oluşturmayacaktır. Yargıtay 12. H.D. 2013/32782 2013/39098 09.12.2013)

Yukarıda bahsedilen lüzumlu ev eşyasının haczedilmesi halinde, haczi koyan icra müdürünün kararına karşı, haczi koyan icra müdürlüğünün bulunduğu yerdeki icra mahkemesine şikayet yoluna gidilebilir. Şikayet süresi şikayet konusu işlemin (lüzumlu ev eşyasının haczedildiğinin) öğrenildiği günden itibaren 7 gündür. İcra mahkemesi şikayeti haklı bulduğu takdirde haczedilen eşya üzerindeki haczi kaldırır, eşya borçluya iade edilir. 

Yukarıda açıklanan konu borçlu ve aynı çatı altında yaşayanlar için lüzumlu olan eşyanın haczedilemeyeceğine ilişkindir. Haczi yasak olan başkaca konular da bulunmaktadır. Haczedilmezlik şikayeti konusunda ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin hukukçuya başvurması tavsiye edilir.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran