Encümen Kararının İptali Talebi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18073
post-template-default,single,single-post,postid-18073,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Encümen Kararının İptali Talebi

Encümen Kararının İptali Talebi

 İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA,

Yürütmeyi Durdurma Taleplidir.

DAVACI                       :

VEKİLİ                        :

DAVALI                       :

KONUSU                    :           ……. Belediyesinin ………. tarihli …… sayılı Encümen kararının iptali talebimize ilişkindir.

TEBLİĞ TARİHİ     : ……….

AÇIKLAMALAR

  1. Müvekkilimiz ile …… idaresi arasında imzalanan …. sözleşme ile ……. Belediyesinin ………. tarihli …… sayılı Encümen kararına konu olan …. adresindeki söz konusu iş yerini müvekkilimiz satın almıştır. Bahsi geçen iş yeri müvekkilimize fiilen teslim edilmiştir. Ve halen daha müvekkilimiz söz konusu iş yerinde faaliyetine  devam etmektedir.
  2. Ancak, …. Belediyesinin ………. tarihli …… sayılı Encümen kararı ile projeye aykırı tadilat ve ilave yapılmasından bahisle söz konusu iş yerinde yıkım kararı alınmıştır ancak söz konusu iş yerinde iddia olunduğu gibi herhangi bir  tadilat ve ekleme yapılmamıştır.
  3. Dolayısıyla yukarıda zikrolunan encümen kararının yasaya aykırı olduğu yani iş yerinin teslim alındığı andaki gibi proje, ruhsat ve eklerine uygun durumda olduğu açıktır.
  4. Müvekkilimiz dava konusu iş yerini …… sözleşmesi ile satın almış ve akabinde zilyetliğini de fiilen devralmıştır. Bu haliyle de işi ile ilgili faaliyete bu iş yerinde devam etmektedir. Haliyle söz konusu encümen yıkım kararının  telafisi imkansız zararlara sebep olacağı açıktır. Bu nedenle dava sonuna kadar encümen kararının tedbiren yürütmenin durdurulması kararı verilmesini talep etmemiz zaruri olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER    : İmar Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve sair yasal mevzuat ve içtihatlar

HUKUKİ DELİLLER     : …. tarihli sözleşme, ….. Belediyesinin ….. tarihli …. sayılı Encümen kararı, …. ruhsatı, şirket kayıtları ve yasal her türlü deliller

TALEP ve SONUÇ         : Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle, tazminata ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere; telafisi imkansız zararların önlenmesi bakımından öncelikle  tedbiren yürütmenin durdurulmasına, ….. Belediyesinin ….. tarihli …. sayılı Encümen kararının iptaline ve yargılama giderleri ile karşı vekaletin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygıyla ve bilvekale arz ve talep ederiz.

……/……/..…

Davacı

 

Vekili

 

EK:

1) Vekaletname örneği,

2) ….. Belediyesinin ….. tarihli …. sayılı Encümen kararı,

3) ….. sözleşmesi.

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran