El Atmanın Önlenmesi ve Zilyetliğin Korunması İstemi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18075
post-template-default,single,single-post,postid-18075,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

El Atmanın Önlenmesi ve Zilyetliğin Korunması İstemi

El Atmanın Önlenmesi ve Zilyetliğin Korunması İstemi

 

SULH HUKUK MAHKEMESİNE

Davacı                      (taşınmazın zilyedi)

Vekili                        :

Davalı                        : (taşınmaza haksız el koyan)

Konu                        El atmanın önlenmesi ve zilyetliğin korunması istemi

Açıklamalar

 1. Davacı müvekkilimiz,  … ili … ilçesi … mahalle/köy …de bulunan doğusu iki katlı bina, batısı … caddesi, kuzeyi dere, güneyi tek katlı bina ile çevrili … metrekare yüz ölçümündeki arsayı … tarihinde harici senetle davalı  …den satın almıştır. Satın almayı takiben arsanın zilyetliği de müvekkilimize teslim edilmiştir.  Müvekkilimiz arsayı teslim aldıktan sonra, taşınmazda temel kazıp binanın temel betonlarını direk ve kirişlerini inşa etmiş ancak  maddi imkansızlıklar nedeniyle de inşaata ara vermek zorunda kalmıştır.

2. Ancak davalı … tarihinde müvekkilimizin sahibi olduğu arsaya, söz konusu inşaata müdahale ederek binanın bazı bölümlerini örmek suretiyle mesken haline getirmiştir. Bunun üzerine müvekkilimiz söz konusu durumu Kaymakamlık’a bildirmiştir Ancak bu duruma müdahalede yetkilerinin olmadığı hususunda müvekkile bildirilmiş bunun üzerine iş bu davayı açmak zaruri hale gelmiştir.

3. Davalının söz konusu taşınmazda bir hakkı yoktur. Müvekkilimiz tarafından ödenen emlak vergisine  ilişkin kayıtlar da iş bu davamızı kanıtlamaktadır. Müvekkil, davalının bahsi geçen arsaya tecavüzünü …… tarihinde öğrenmiştir ve yasal süresi içerisinde iş bu davayı açmıştır.

Hukuki Deliller        : Taşınmaz satış senedi,Kaymakamlık … günlü kararı ve dosyası,Tanıklar, Keşif ve bilirkişi raporu, Emlak vergi kayıtları ve sair yasal her türlü delil

Hukuki Neden        : TMK ilgili maddeleri ve sair  mevzuat.

Talep ve Sonuç      : Delillerimin toplanarak yapılacak inceleme sonunda davalının, müvekkilimizin  zilyedinde olan taşınmaza vaki müdahalelerinin men’ine ve müvekkilimizin zilyetliğinin TMK’nın ilgili maddeleri uyarınca korunmasına, yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin  davalıdan alınmasına karar verilmesini saygıyla ve bilvekale arz ve talep ederiz.

Davacı

Vekili

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran