Ehliyetin Geri Alınması Cezasına İtiraz Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16690
post-template-default,single,single-post,postid-16690,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Ehliyetin Geri Alınması Cezasına İtiraz Dilekçesi

Ehliyetin Geri Alınması Cezasına İtiraz Dilekçesi

…… HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                                         

İTİRAZ EDEN                    :

TC KİMLİK NO                 :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

İTİRAZ KONUSU             :

İŞLEM TARİHİ                  : …/…/…

KONU                                   : Sürücü belgesinin altı ay süreyle geri alınması ve … TL para cezası kesilmesine ilişkin işlemine itiraz istemidir.

AÇIKLAMALAR               : 

1-) …/…/… tarihinde saat …:…’da yapılan trafik kontrolü sırasında alkol metre cihazı ile yapılan ölçüm sonucunda müvekkilin … promil alkollü olduğunun tespit edilmesi üzerine dava konusu işlem tesis edilmiş, müvekkilin alkol ölçümüne itirazı üzerine gönderildiği Adli Tıp Kurumu … Grup Başkanlığınca saat ..:..’da müvekkilden alınan kan örneği üzerinde yapılan tahlil sonucunda kanındaki alkol oranının .. promil olduğu belirlenmiştir.

2-) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. maddesinin 5. fıkrasında yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması halinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar şeklinde hükme bağlanmıştır. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 97. maddesinde de, uyuşturucu, uyutucu ve keyif verici gibi özelliklere sahip doğal ve sentetik psikotrop maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayollarında araç sürmelerinin yasak olduğu hükme bağlanmış, maddenin devamında; taksi veya dolmuş otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, çekici gibi araçlarla kamu hizmeti, yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücülerinin, alkollü içki almış olarak bu araçları süremeyecekleri, alkollü içki almış olarak araç kullandığı tespit edilen diğer araç sürücülerinden kanlarındaki alkol miktarı .. promilin üstünde olanların araç kullanamayacakları, alkollü içki almış sürücülerin ve kanlarındaki alkol miktarının cihazla ölçüleceği, cihazla yapılan tespite sürücünün itiraz etmesi halinde, kanındaki alkol miktarının belirlenmesi için, bu konuda eğitilmiş ve kan almaya yetkili kılınmış personel tarafından kanı alınarak, tahlil için polis kriminal laboratuarına gönderileceği, polis kriminal laboratuarlarında tahlilin mümkün olmaması halinde, sürücü kandaki alkol miktarının tespiti için adli tıp merkezlerine ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı tahlil yapılabilecek teknik ve tıbbi imkanlara sahip olan en yakın sağlık kuruluşlarına gönderileceği, kandaki alkol miktarının teknik cihazla ve kan alınarak laboratuarda tespit imkanlarının bulunmadığı hallerde, alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülerin en yakın resmi sağlık kuruluşuna sevk edilerek, bu kurum hekimi tarafından rutin alkol muayenesinden geçirileceği belirtilmiştir.

3-) Müvekkilin alkollü olduğunun trafik kontrolü sırasında saptanmasından sonra, bu ölçüme yapılan itiraz üzerine Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak tahlile kadar ki sürede kandaki alkol oranının azalması doğaldır. Ancak, olayda, bu zaman diliminin yaklaşık .. saat olduğu göz önüne alındığında, bu süre içerisinde kandaki alkol oranını .. promilden .. promile düşmesi olanaklı değildir. Bu durumda, yönetmelik maddesine uygun olarak yapılmış tespitle, müvekkilin kanındaki alkol oranının, yönetmelikte öngörülen sınırın altında kaldığı açıktır.

4-) Yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tesis edilen sözkonusu işlemin iptali için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      :    2918 S. K. m. 48, Karayolları Trafik Yönetmeliği m. 97

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda belirttiğimiz sebeplerle davalı idarece …/…/… tarihinde tesis edilen Sürücü belgesinin altı ay süreyle geri alınması ve … TL para cezası kesilmesine ilişkin işlemin iptal edilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya  yükletilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/…

İtirazda Bulunan Vekili

Av.

EKLER                                 :

1-) Trafik denetleme şube müdürlüğü, … Trafik Amirliği`nin …/…/… tarih

EM seri, … sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2-)Adli Tıp Kurumu raporu

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran