Devre tatil hakkının varlığının tespiti ve maddi tazminatın tahsiline ilişkin Dilekçe Örneği.
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19214
post-template-default,single,single-post,postid-19214,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Devre tatil hakkının varlığının tespiti ve maddi tazminatın tahsiline ilişkin Dilekçe Örneği.

Devre tatil hakkının varlığının tespiti ve maddi tazminatın tahsiline ilişkin Dilekçe Örneği.

… TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                                          :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                             :

 

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                                           :

 

ADRES                                             :

 

KONU                                               : Devre tatil hakkının varlığının tespiti ve …-TL maddi tazminatın tahsili istemimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilimiz ile davalı … şirketi arasında …/…/… tarihinde …/…/… tarihine kadar geçerli olacak devre tatil sözleşmesi (EK 1) imzalanmış ve sözleşmeden doğan edimlerini yerine getirmiştir. (EK 2)  …/…/… tarihli sözleşmeye göre … ilçesi … mevkiinde bulunan … ve …. parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki … tatil köyünün … numaralı dairesinde her yılın  …-… haftalarında kullanılmak  devre tatil hakkı satın alan müvekkilimiz …/…/… tarihine kadar bu hakkını sorunsuz kullanmıştır.

 

2-) … yılında müvekkilimiz devre tatil hakkını kullanmak üzere gittiği tatil köyünde tesise girişi kabul edilmemiş, gerekçe olarak tesisin devre tatil sözleşmesi imzalanan davalı … Şirketince diğer davalı …. Şirketine devredilmesi gösterilmiştir. Devralan davalı şirketin engellemesi nedeniyle müvekkilimiz devre tatil hakkını kullanamamış ve ailesiyle birlikte başka bir yerde tatil yapmak zorunda kalmıştır. (EK 3)

 

3-) …/…/… tarihine kadar geçerli devre tatil hakkı bulunan müvekkilimizin iş bu hakkını kullanmasının nedensiz yere engellenmesi sebebiyle devre tatil hakkının varlığının tespiti ve başka yerde kalması sebebiyle uğradığı maddi zararın tazmini için mahkemenize başvurma zorunluluğu haiz olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER       : 6502 S. K. m 50; Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti

Sözleşmeleri Yönetmeliği m. 12.

 

HUKUKİ DELİLLER        : 1-) …/…/… tarihli Devre Tatil Sözleşmesi

2-) Devreden Şirket Hesabına Yapılan Ödeme Belgeleri

3-) Otel Faturaları

 

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizin tatil hakkının bulunduğunun tespiti ve başka bir yerde kalmadan kaynaklı uğramış olduğu …- TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

 

 

Davacı Vekili

                                                                                                                Av.

 

EKLER: 1-) …/…/… tarihli Devre Tatil Sözleşmesi

2-) Devreden Şirket Hesabına Yapılan Ödeme Belgeleri

     3-) Otel Faturaları

     4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran