DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLMESİ VE BÜTÜN TALEPLER YÖNÜNDEN İHTİLAFIN ÖZEL MAHKEME OLAN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNCE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREĞİ - ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19430
post-template-default,single,single-post,postid-19430,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLMESİ VE BÜTÜN TALEPLER YÖNÜNDEN İHTİLAFIN ÖZEL MAHKEME OLAN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNCE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREĞİ – ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLMESİ VE BÜTÜN TALEPLER YÖNÜNDEN İHTİLAFIN ÖZEL MAHKEME OLAN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNCE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREĞİ – ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

T.C. YARGITAY

20.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/4846
Karar: 2016/6835
Karar Tarihi: 13.06.2016

TAZMİNAT DAVASI – DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLMESİ VE BÜTÜN TALEPLER YÖNÜNDEN İHTİLAFIN ÖZEL MAHKEME OLAN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNCE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREĞİ – ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİ

ÖZET: Dava, trafik kazası nedeniyle maddi – manevi tazminat istemine ilişkindir. Gerek davalı araç sürücüsü ve gerekse de davalı …şirketinin sorumluluğu aynı maddi olaydan kaynaklanmış ve zarar tek olmakla, davaların birlikte görülmesi ve bütün talepler yönünden ihtilafın özel mahkeme olan asliye ticaret mahkemesince çözüme kavuşturulması gerekir. Birlikte görülmesi gereken davaların sonradan tefrik edilmesi, göreve ilişkin kuralları değiştirmez.

(6102 S. K. m. 4, 5, 1483)

Dava: Taraflar arasındaki tazminat istemine ilişkin dava hakkında Kayseri Asliye Ticaret ve Kayseri 3. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

Dava, trafik kazası nedeniyle maddi – manevi tazminat istemine ilişkindir.

Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesince, davalı …şirketi ile ilgili dava tefrik edildikten sonra, diğer davalılar yönünden genel hükümlerin uygulanması gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Kayseri 3. Asliye Hukuk Mahkemesi ise, tefrik kararının usulüne uygun olmadığı, tüm davalılar hakkındaki davanın ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

Dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1483/1. maddesinde, sigortacıların diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere faaliyet gösterdikleri dalların kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamayacakları belirtilmiş; aynı Kanunun 4/1-a maddesinde, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın, TTK’da öngörülen hususlardan doğan hukuk davalarının ticari dava sayılacağı düzenlenmiştir. TTK’nın 5. maddesinde ise aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine bakılmaksızın asliye ticaret mahkemelerinin, tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevli olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Somut olayda davacı tarafından, haksız fiil teşkil eden trafik kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkin olarak, araç sürücüsü davalı ile ZMMS sigortacısı olan sigorta şirketine karşı birlikte dava açılmıştır. Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında görevli mahkeme, genel hukuk mahkemesi olan asliye hukuk mahkemesi ise de; dava, gerçek kişiler ile birlikte karşı tarafın ZMMS yaptırdığı sigorta şirketine karşı açılmıştır. Davalı …şirketi, sigorta poliçesi nedeniyle sorumlu tutulmuş olup, zorunlu sigortalar, TTK’nın 1483 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. TTK’nın 4/1-(a) ve 5. maddeleri gereğince mutlak ticari nitelikteki bu davada asliye ticaret mahkemesi görevli bulunmaktadır.

Aynı davada, bir kısım davalılar hakkında genel mahkemenin, diğer davalılar hakkında ise uzman olan özel mahkemenin görevli bulunması halinde, uyuşmazlık aynı olaydan kaynaklanıyor ve zarar tek ise ya da taleplerden biri yönünden verilecek karar diğerini doğrudan ilgilendirecek nitelikte bulunuyorsa; sözkonusu özel mahkeme ile genel mahkeme arasında “yargılama usulüne” ilişkin esaslı farklılıklar bulunmaması kaydıyla, bütün taraflar ve talepler yönünden uzman olan özel yetkili mahkemece uyuşmazlığın çözülmesi gerekir.

O halde, gerek davalı araç sürücüsü ve gerekse de davalı …şirketinin sorumluluğu aynı maddi olaydan kaynaklanmış ve zarar tek olmakla, davaların birlikte görülmesi ve bütün talepler yönünden ihtilafın özel mahkeme olan asliye ticaret mahkemesince çözüme kavuşturulması gerekir. Birlikte görülmesi gereken davaların sonradan tefrik edilmesi, göreve ilişkin kuralları değiştirmez.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 13.06.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran