DAVADAN FERAGAT - ORTADAN KALKAN DAVA HAKKINDA KARAR DÜZELTME İNCELEMESİNİN YAPILAMAYACAĞ
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19245
post-template-default,single,single-post,postid-19245,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

DAVADAN FERAGAT – ORTADAN KALKAN DAVA HAKKINDA KARAR DÜZELTME İNCELEMESİNİN YAPILAMAYACAĞ

DAVADAN FERAGAT – ORTADAN KALKAN DAVA HAKKINDA KARAR DÜZELTME İNCELEMESİNİN YAPILAMAYACAĞ

T.C. YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu
Esas: 1981/551
Karar: 1981/683
Karar Tarihi: 21.10.1981

BOŞANMA DAVASI – DAVADAN FERAGAT – ORTADAN KALKAN DAVA HAKKINDA KARAR DÜZELTME İNCELEMESİNİN YAPILAMAYACAĞI

ÖZET: Davacı davasından fergat ettiğine göre, henüz kesinleşmemiş bulunan boşanma hükmünün ilk şartı olan dava ortadan kalkmış bulunmaktadır. Bu durum karşısında, davalının karar düzeltme isteği üzerinde inceleme yapılamaz.

(1086 S. K. m. 95, 237, 427, 440)

Dava: Taraflar arasındaki boşanma davası sonunda; bozma üzerine direnme yoluyla verilen, Ankara Asliye Dördüncü Hukuk Mahkemesinin 3.6.1980 gün ve 418-351 sayılı kararın onanmasına ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 8.4.1981 gün ve E. 1981/2-2428, K. 1981/279 sayılı ilâmın karar düzeltilmesi yoluyla incelenmesi, süresi içinde davalı tarafından istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Karar: Davacı koca, karısı davalı Nilgün aleyhine şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açmış, mahkemece dava kabul edilerek boşanmaya karar verilmiştir. Bu karar, davalının temyizi üzerine özel dairece bozulmuş, yerel mahkeme önceki kararında direnmiştir. Direnme kararı da davalı tanrafından temyiz edilmiş ise de, Hukuk Genel Kurulu’nca onanmış ve davalı süresinde karar düzeltme isteğinde bulunmuştur. Bu isteğin incelenip karara bağlanmasından önce, davacı koca, imzassı tevsik edilmiş olan 20.10.1981 günlü dilekçe ile davasından feragat ettiğini bildirmiştir. Davacı davasından fergat ettiğine göre, henüz kesinleşmemiş bulunan boşanma hükmünün ilk şartı olan dava ortadan kalkmış bulunmaktadır. Bu durum karşısında, davalının karar düzeltme isteği üzerinde inceleme yapılamaz. Öte yandan, boşanma hükmü orada durdukça mahkemenin davayı yeniden ele alması ve feragat sebebiyle yeni bir karar vermesi de hukuken mümkün değildir. Bu bakımdan yerel mahkemece davadan fergat hakkında bir karar verilebilmesi için onama ilamının kaldırılması ve direnme kararının bozulması gerekmektedir. Nitekim Yargıtay,’ın yerleşmiş uygulaması da bu yoldadır (11.4.1940 gün ve 70 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının gerekçesi HGK?, 16.11.1966 gün ve 1438-290 sayılı kararı; 2.HD.nin 17.6.1968 gün vce 2645-4019 sayılı kararı)

O halde, yukarıda yapılan açıklamalara göre; davacı davasından fergat ettiğini bildirdiğinden bu hususta mahkmesince bir karar verilmek üzere, Hukuk Genel Kurulu’nun 8.4.1981 gün ve 1980/2-2428 esas, 1981/279 karar sayılı onama ilamı kaldırılmalı ve boşanmaya ilişkin direnme kararı bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, Hukuk Genel Kurulu’nun 8.4.1981 gün ve 1980/2-2428 esas, 1981/279 sayılı onama ilamının kaldırılmasına ve mahkemenin direnme kararının BOZULMASINA 21.10.1981 gününde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran