Cezaevi Nakil İstemi Dilekçesi(Ceza İnfaz Kurumu)
Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kurulmuş olup, yerli ve yabancı müvekkillere hukuki danışmanlık veren hukuk bürosudur.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16789
post-template-default,single,single-post,postid-16789,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Cezaevi Nakil İstemi Dilekçesi(Ceza İnfaz Kurumu)

Cezaevi Nakil İstemi Dilekçesi(Ceza İnfaz Kurumu)

… … CEZA İNFAZ KURUMU’NA

HÜKÜMLÜ                             :

TC KİMLİK NUMARASI    :

VEKİLİ                                     :

ADRESİ                                    :

İSTEM KONUSU                   :  Ceza İnfaz Kurumundan nakil istemini içermektedir.

AÇIKLAMALAR                    :

1-) Müvekkilimiz, … Ceza Mahkemesinin  …/… E. …/… K. sayılı …/…/… tarihinde kesinleşen ilamıyla … yıl … ay … gün hapis cezasına mahkum edilmiştir.

2-) Cezanın infaz safhası …/…/… tarihinde …..Ceza İnfaz Kurumunda başlamış ve bugüne kadar … yıl … ay … günlük bölümünün infazı tamamlanmıştır.

3-) Geçen bu süreyi iyi halde ve hiçbir disiplin cezası almadan tamamlayan ve nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul eden müvekkilimizin koşullu salıverilmesine beş aydan daha fazla süre bulunmaktadır.

4-) Aşağıda belirttiğimiz Ceza İnfaz Kurumlarında yer ve kapsama gücünün uygun bulunması durumunda kendi isteği ile nakil istemeye hakkı bulunan müvekkilimizin naklini istemekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER                  : 5275 S. K.  m. 54, 4675 S. K. m. 4, 1721 S. K. m. 5,  Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük, Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi Nakil İşlemleri ve Diğer Hükümler Hakkında Genelge ve ilgili mevzuat.

İSTEM VE SONUÇ                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizin Ceza İnfaz Kurumundan nakline karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

NAKİL İSTENEN CEZA İNFAZ KURUMLARI:

1-) … Ceza İnfaz Kurumu

2-) … Ceza İnfaz Kurumu

3-) … Ceza İnfaz Kurumu

Ekler: 1-) Onaylı vekaletname örneği

2-) Hükümlü ve Tutuklu Bilgi Formu

                                                                                                Hükümlü Müdafii

                                                                                                Av.

 

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU BİLGİ FORMU
1   BULUNDUĞU CEZA İNFAZ KURUMU   
  ADI SOYADI                                   (  ) erkek         (  ) kadın         
3   BABA VE ANNE ADI   
4 Dd                                                                                                                    DOĞUM YERİ VE TARİHİ                        gün / ay / yıl       
5   NUFUSA KAYITLI OLDUĞU YER   
6   VATANDAŞLIK NUMARASI   
7   SUÇ VE SUÇ TARİHİ   
8   1. TUTUKLAMA TARİHİ   
9   2. TUTUKLAMA TARİHİ   
10   HÜKÜMLÜ / TUTUKLU / HÜKÜMÖZLÜ   
    a)Yargılandığı veya  kararı veren mahkeme/mahkemeler  
b) Kararın  tarih  ve sayısı  
c) Kararın kesinleşme tarihi  
d) Suçu/uygulanan kanun maddesi  
e) Ceza miktarı  
 f) İnfaza başlama tarihi  
g) İlk gözlem tarihi  
h) Hakederek salıverilme tarihi  
i) Koşullu salıverilme tarihi  
11 İNFAZ ETMEKTE OLDUĞU CEZASI DIŞINDA BAŞKA SUÇTAN HÜKÜMLÜ VEYA HÜKÜMÖZLÜ İSE a) Hükümlü/hükümözlü  
b) Kararı veren mahkeme  
c) Kararın tarih ve sayısı  
d) Suçu, uygulanan kanun maddesi, ceza miktarı  
12 HÜKÜMLÜ VEYA HÜKÜMÖZLÜ OLUP BAŞKA SUÇ VEYA SUÇLARDAN TUTUKLU İSE            Mahkeme adı, suçu, tutuklu olarak yargılanıp yargılanmadığı, duruşmalarda bulunma zorunluluğu olup olmadığı  
13  DAHA ÖNCE DOLAŞTIĞI CEZA İNFAZ KURUMLARI  

 

14 CEZA İNFAZ KURUMUNUZA GELİŞ NEDENİ  a) İsteği üzerine  
 b) Disiplin nedeniyle  
 c) Zorunlu nedenlerle  
 d) Hastalık nedeniyle  
 e) Toplu sevk  
 f) Suç ve yargılama yeri nedeniyle  
 g) Güvenlik nedeniyle  
 h) Ceza süresi nedeniyle  
 I) Eğitim nedeniyle  
15 CEZA İNFAZ KURUMUNUZA NAKİL EMRİNİN TARİH VE SAYISI   
16 CEZA İNFAZ KURUMUNUZA GELİŞ TARİHİ   
17 FİRAR ETMİŞ İSE  a) Kurum adı  
 b) Firar tarihi  
 c) Yakalandığı tarih  
 d) Ceza verilmiş ise  tarihi ve mahiyeti  
18 FİRARA TEŞEBBÜS ETMİŞ İSE; KURUM ADI VE BU SUÇTAN MAHKUMİYETİ OLUP OLMADIĞI  
19 CEZA İNFAZ KURUMU İDARESİNE KARŞI AYAKLANMA SUÇUNDAN MAHKUMİYETİ OLUP OLMADIĞI  
20 DİSİPLİN CEZASI  a) Suç ve ceza tarihi  
 b) Türü ve süresi  
 c)  İnfaz edilip edilmediği  
 d) Kaldırılma  tarihi  
21 AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNDAN İADE EDİLMİŞ İSE İADE SEBEBİ VE TARİHİ  
22  KOŞULLU SALIVERİLMEDEN GERİ ALINMA CEZASI VARSA  a) Öncelikli infaz edilip edilmediği  
 b) Geri alınmasına neden olan suçu ve ceza miktarı, infaz edilip edilmediği, edilmediyse bu suçundan infaz edilecek süre  
 
 
23 MAHKEMESİNCE  VERİLMİŞ HÜCRE CEZASI VARSA İNFAZ TARİHİ  
24 ÖRGÜTLÜ SUÇLARDAN YARGILANANLARIN BAĞLI OLDUKLARI ÖRGÜT ADI VE KONUMLARI

 

(  ) lider        (  ) aktif üye

(  ) tarafsız   (  ) ayrılan

25 ADLİ SUÇLARDAN HÜKÜMLÜ OLMASINA RAĞMEN HERHANGİ BİR ÖRGÜTLE İLİŞKİSİNİN OLUP OLMADIĞI, VARSA  ÖRGÜT ADI  
 
26 HÜKÜMLÜ NAKİL İSTEDİĞİ KURUMDA DAHA ÖNCE KALMIŞSA, BU KURUMDAN NAKLEDİLME NEDENİ  
NOT: : DÜZENLEME TARİHİ

…./…../….

DÜZENLEYEN

ADI SOYADI  –  ÜNVANI

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment

FinlandEnglishRussiaGermanIran