CEZAEVİ DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16388
post-template-default,single,single-post,postid-16388,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

CEZAEVİ DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ

CEZAEVİ DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ

……………………………NÖBETÇİ İNFAZ HAKİMLİĞİ’NE

DİSİPLİN CEZALARINA
İTİRAZ EDEN : Adı ve Soyadı…………… T.C………………… (Halen kapalı ceza evinde tutuklu)

MÜDAFİİ : Av. ……………….

KONUSU :Sanık müvekkil hakkında verilmiş disiplin cezalarının kaldırılması/ertelenmesi/geri bırakılması talebi

AÇIKLAMALAR :

…………………Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma no: 20……../…………. dosyasında şüpheli ve ……………. Ceza Mahkemesinin 20…../……. Esas sayılı dosyasında sanık olan…………………… halen …………….. Kapalı Cezaevi’nde tutukludur.

Müvekkil tutuklanmadan evvel aylarca psikolojik tedavi görmüş ve tedavileri halen devam etmektedir. Nitekim hakkında açılmış söz konusu ceza ve savcılık soruşturması dosyası incelendiğinde de görüleceği üzere; müvekkil, F32.3. olarak tanımlanan psikotik belirtili ağır depresif nöbet tanısıyla tedavi olmuş olup cezai ehliyeti bulunmadığı açıktır. Tedavi olduğu süreçteki doktorların tamamının tanısı ve tedavisi birbirini doğrulamaktadır. Tüm tedavi evrak ve raporlarının gerek Adli Tıp ve gerekse Ceza Hukuku açısından yorumuna ilişkin bilimsel mütalaalarda düşüncemizi doğrulamaktadır. Geçmişte de suicid( intihar ) girişimleri olmuş ve tehlikeliliği nedeniyle defalarca hastanede yatıp tedavi görmüştür.

Sayın Mahkemenin de da bildiği üzere bir suçlu değil hasta ile karşı karşıya olma durumu söz konusudur. Ayrıca defaatle ifade etmek gerekir ki müvekkilin hastalığının(ruhsal ve psikolojik rahatsızlıklar) ağırlığı nedeniyle kendisi ve çevresi için tehlikeli olma durumu söz konusudur. Ki, cezaevinde kaldığı süre içinde uyum konusunda çekilen sıkıntılar ile geçirmiş olduğu disiplin soruşturmalarından da anlaşılmaktadır. Bu bağlamda öncelikle tedavisi devam etmesi gerekirken cezaevi koşullarında tedavi edilmeksizin her gün yeni bir olaya karışmasını bekleyerek ve iradesi dışında karıştığı her olay hakkında disiplin cezası uygulamasına tabi tutulması kabul edilemez bir durumdur.

Dolayısıyla hukuki anlama ve kavrama yeteneği olmayan müvekkil hakkında vekillerinin hatta ailesinin bile haberi olmadan, mütemadiyen tutanaklar düzenlenmiş ve hakkında görüş yasağı gibi disiplin cezaları verilmiştir. Ailesi, Bu durumdan ancak müvekkilin görüşe çıkarılmaması ile haberdar olabilmektedir. Bu nedenler ve müvekkilin hastalığı gereği vekilinin ve ailesinin haberi olmadan , ayrıca kendisini yeterince savunamadığı kanaatiyle tutuklu kaldığı süre içinde aldığı bütün disiplin cezalarına itiraz ediyoruz.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakında Kanun’un 3. Maddesi “Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.” diyerek infazda temel amacı açıklamıştır. Lakin müvekkil ceza evinde kaldığı süre içinde ruhsal ve psikolojik olarak adeta travma geçirmiştir. Üstüne birde uygulanan görüş yasağı gibi disiplin cezaları ile aileside cezalandırılmıştır. . Ceza mahkumiyetinin şahsiliği ilkesi gereği, tutuklunun cezaevinde bulunmasının aile ve yakınlarının temel hakları üzerinde kısıtlayıcı bir hukuksal etkisi olmaması gerekir. İtiraz konusu cezalar, sadece müvekkilin değil, anne-baba, kardeş ile doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakları sınırlanmaktadır. Daha açık bir anlatımla kural, müvekkilin anne baba ve kardeşlerini cezalandırmaktadır.

Yukarıda anlatımlarımız dışında, ……………… Kapalı Ceza Evi’nde tutuklu müvekkilin hastalığının tespiti ve tedavisi ile bu hastalığın cezai ehliyete etkisinin değerlendirilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığımız başvuru kabul edilmiş olup, İstanbul Adli Tıp’tan …/…/…… tarihine randevu alınmıştır. Bu nedenlerle hastaneye sevki sağlanıncaya ve yukarıdaki izahatlar doğrultusunda terditliolarak ;

1- Avukatlarının ve ailesinin bilgilendirilmemesi ile müvekkilin kendini yeterince savunamaması nedeniyle disiplin cazalarının kaldırılmasını/iptalini,

2- 5275 Sayılı Kanun gereği müvekkil disiplin cezalarına katlanamyacağından cezanın infazının geri bırakılmasını veya hekimin belirleyeceği aralıkla infaz edilmesini talep zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER : ………….. Cumhuriyet Başsavcılığı 20……/………,……….Ceza Mahkemesinin 20…../……………, Hastane Raporları

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıklanan ve resen görülecek nedenlerle; Arz edilen nedenler ve ceza ile soruşturma dosyası da usul ve yasalara aykırı olarak verilmiş disiplin cezalarının kaldırılması, sayın mahkeme aksi kanaatte ise ertelenmesi/geri bırakılması yönünde karar verilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/……

DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ EDEN
Vekili
Av. ………………..

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran