Ceza Hukuku Zamanaşımı-Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18648
post-template-default,single,single-post,postid-18648,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Ceza Hukuku Zamanaşımı-Yargıtay Kararı

Ceza Hukuku Zamanaşımı-Yargıtay Kararı

Yargıtay 6.Ceza Dairesi
Daire:6
Tarih:2012
Esas No:2010/2170
Karar No:2013/72
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 143 VE 66 MAD.
İlgili Kavramlar:143.MADDE-ZAMANAŞIMI SÜRESİ

T.C.
YARGITAY
6. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2010/2170 Bozma Üzerine
Karar No : 2013/72
Tebliğname No : 6 – 2007/120398

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Bakırköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 13/12/2006
NUMARASI : 2005/1081 (E) ve 2006/999 (K)
SANIK : Mehmet Metin NAZLICAN
SUÇ : Hırsızlık
HÜKÜM : Mahkumiyet
TEMYİZ EDEN : Sanık savunmanı
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Sanığın eylemine uyan 765 sayılı TCY’nın 493/1, 102/3, 104/2. maddelerine göre, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY’nın aynı suça uyan 142/1-b, 143/1, 53, 66/1-e, 67/4. maddelerinin ayrı ayrı ve bir bütün olarak uygulanması sonucu, anılan Yasanın 7/2, 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddeleri ışığında, zamanaşımı bakımından 5237 sayılı Yasa hükümlerinin sanık yararına olması ve suçun işlendiği 17.04.2000 tarihinden inceleme tarihine kadar aynı Yasanın 66/1-e, 67/4. maddelerinde öngörülen 12 yıllık sürenin geçmiş bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Mehmet Metin Nazlıcan savunmanının temyiz itirazları ve tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak sanık hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE, 14.01.2013 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran