Ceza Davasının Başka Ağır Ceza Mahkemesine Nakli- Kamu Güvenliği Gerekçesiyle Davanın Nakli Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18803
post-template-default,single,single-post,postid-18803,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Ceza Davasının Başka Ağır Ceza Mahkemesine Nakli- Kamu Güvenliği Gerekçesiyle Davanın Nakli Yargıtay Kararı

Ceza Davasının Başka Ağır Ceza Mahkemesine Nakli- Kamu Güvenliği Gerekçesiyle Davanın Nakli Yargıtay Kararı

T.C. Yargıtay 5. Ceza Dairesi Esas No:2015/4128 Karar No:2015/7594 K. Tarihi:25.2.2015

Sanık K.. Ç.. hakkında olası kastla adam öldürme, olası kastla ve silahla yaralama, 6136 sayılı Kanuna aykırılık ve tehdit, diğer sanıklar A.. T.., A.. K.., Ö.. E.., A.. Ç.., O.. E.., Ö.. E.., E.. E.., M.. T.., İ.. E.. ve A.. K.. haklarında tehdit suçlarından Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 2014/150 Esas sayılı kamu davasının CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca kamu güvenliği gerekçesi ile başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine nakli istemini içeren Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 17/02/2015 günlü ve 75723908-104-0017-2015-435/11067 sayılı yazısı ve ekindeki evrak Yargıtay C.Başsavcılığının 24/02/2015 günlü ve ND- 2015/66860 sayılı yazısı ile Dairemize gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:
Tunceli Valiliğinin 28/01/2015 tarihli ve 40426338-530-467 sayılı yazısında; 05/12/2014 günü Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşmanın yapıldığının, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından söz konusu davayla ilgili olarak gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığının, duruşmaya yaklaşık 30 şahsın katıldığının, ilk duruşmada tutuklu sanık K.. Ç..’un UYAP üzerinden telekonferans yoluyla mahkeme heyeti tarafından dinlendiğinin, davaya katılan taraflar arasında herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığının, adı geçen sanığın diğer duruşmalara telekonferans yöntemiyle katılması durumunda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmayacağının değerlendirildiğinin, ancak tutuklu sanığın duruşmaya bizzat katılması durumunda taraflar arasındaki mezhepsel farklılıklar, Tunceli ilinin demografik yapısı ve daha önce meydana gelen olaylardan elde edilen tecrübeler nazara alındığında yargılama sırasında toplumsal bir olay yaşanma ihtimalinin bulunduğunun, bu çerçevede tutuklu sanığın devam eden duruşmalarda ifadesinin telekonferans yöntemiyle alınması durumunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacağının, ancak fiziki olarak duruşmalara katılması durumunda (sanığın cezaevinden adliyeye getirilip götürülmesi sırasında öldürülmesi, kaçırılması, kargaşa veya toplumsal olay çıkması gibi) kamu güvenliğini ihlal edecek müessif olayların yaşanabileceğinin, bu nedenle davanın naklinin uygun olacağı yolunda görüş belirtildiği,
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 29/01/2015 tarihli ve B.M. 2014/1830 sayılı yazısında; Valilik makamının davanın kamu güvenliği nedeniyle naklinin uygun olacağına havi birbiriyle uyum gösteren mütalaası da gözetilerek, CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/150 Esas sırasında kayıtlı davanın kamu güvenliği nedeniyle bir başka yer mahkemesine naklinin uygun olacağının, ancak 29/12/2014 gün ve aynı sayılı fezlekede bahse konu dosya üzerinden görülmekte olan davanın kamu güvenliği sebebiyle naklini gerektirir bir neden bulunmadığının bildirildiği gözetilerek yapılan incelemede;
Davanın kamu güvenliği nedeniyle naklinin CMK’nın 19/2. maddesinde düzenlendiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01/01/2006 tarih ve 19 no.lu genelgesi ile de kamu güvenliği nedeniyle davanın naklinin istenmesi durumunda yapılacak işlemlerin izah edildiği,
Valilik yazısının davayla ilgili tedbirlerin alınması ve güvenliğin sağlanmasında bir olumsuzluğu içermediği, nakli öngörülen davanın ilk celsesinin Tunceli ilinde görüldüğü, tutuklu sanığın savunmasının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tespit edildiği, CMK’nın 147/1-h ve 196/4. maddelerinin bu duruma cevaz verdiği, sanıkların, mağdurların ve tanıkların pek çoğunun dinlendiği, bu safhada herhangi bir olumsuz olay yaşanmadığı gibi bu davanın yargılanmasına bağlı bir olayın olacağının da Valilik yazısında ön görülmediği, mahkemenin nakil talebinin bulunmadığı, mevcut davanın bulunduğu yargılama aşaması, öngörülen ara kararı ve işlemleri nazara alındığında ve dava ekonomisi ile tabii hakim ilkesi de düşünüldüğünde keza kanunun aradığı manada ciddi, yakın ve kamu emniyetini tehlikeye düşürecek bir durumun bulunmadığı, hakeza muhtemel olayları Tunceli ili emniyet güçlerinin önlemeye yönelik imkanları da birlikte değerlendirildiğinde CMK’nın 19/2. maddesinin öngördüğü dava nakli şartlarının somut olayda bulunmadığı, açıklanan nedenlerle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün, Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/150 Esasında kayıtlı bulunan kamu davasının başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine nakline ilişkin talebinin REDDİNE, dosyanın müteakip işlemlerin mahkemesince takdir ve ifası için mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 25/02/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran