Borcunu Ödemediği İçin Uzun Zaman Geçmiş Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16556
post-template-default,single,single-post,postid-16556,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Borcunu Ödemediği İçin Uzun Zaman Geçmiş Yargıtay Kararı

Borcunu Ödemediği İçin Uzun Zaman Geçmiş Yargıtay Kararı

YARGITAY 18. Ceza Dairesi

2015/9759 E.

2015/13708 K.

SUÇ : Hakaret

HÜKÜM : Ceza verilmesine yer olmadığı

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre ve katılan vekilinin duruşmalı inceleme isteminin 1412 sayılı CMUK’nın 318. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilerek dosya görüşüldü:

 

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;
Sanığın, katılan ile arasında önceye dayalı ortaklıkları olduğu ve hakkındaki mevcut takipler ve borçlar sebebi ile hakaret ettiği belirtilerek, haksız fiile tepki olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmiş ise de, sanığın, katılana 1985 yılında verdiği ancak geri alamadığını iddia ettiği alacağı nedeniyle dava konusu mesajları çektiğine yönelik savunması karşısında, aradan geçen uzun zaman göz önünde alındığında karşılıklılık ilkesinin koşullarının oluşmayacağı gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi,

 

Kanuna aykırı ve katılan …vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki isteme aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 17.12.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın