Borçlunun Hesabına Konan Blokenin Kaldırılması İstemi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17317
post-template-default,single,single-post,postid-17317,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Borçlunun Hesabına Konan Blokenin Kaldırılması İstemi

Borçlunun Hesabına Konan Blokenin Kaldırılması İstemi

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                  :

VEKİLİ                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                  :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                : 

ADRESİ                                : 

KONU                                    : …. İcra müdürlüğü …/… E. sayılı dosyadaki borçlumuz …..’ın …. Bankası …. Şubesindeki hesabına davalı banka tarafından konulan blokenin kaldırılması istemimizdir. 

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimiz, …. İcra müdürlüğü …/… e. sayılı dosya ile borçlu … …. hakkında icra takibi başlatmış olup, takip …/…/… tarihinde kesinleşmiş ve müvekkilimiz de …/…/… tarihinde haciz talebinde bulunmuş olmakla, icra müdürlüğü tarafından borçlunun …. Bankası …. Şubesindeki hesabına haciz koyulmasına dair müzekkere …. Bankası …. Şubesine tebliğ edilmiştir. (EK-1)

2-) Davalı bankaya haciz müzekkeresinin tebliği üzerine bankanın …/…/… tarihinde icra dairesine gönderdiği cevabi yazısında “Hesabına haciz konulması istenen …. İcra müdürlüğü …/… e. sayılı dosyanın borçlusunun …/…/… tarihinde bankadan …….. TL tutarında konut kredisi çektiği, banka ile aralarındaki sözleşme gereği kredi taksitlerinin son …. taksidinin ödenmemesi nedeniyle haciz konulması istenen hesapta yer alan paraya banka tarafından bloke konulduğu” iletilerek hesaba haciz konmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir. (EK-2)

3-) Her ne kadar davalı banka …. İcra müdürlüğü …/… e. sayılı dosyanın borçlusunun hesabına haciz konulamayacağını belirtmiş olsa da, banka ile borçlu arasındaki kredi sözleşmesi gereği borçlu çektiği krediye istinaden bir taşınmazına banka lehine ipotek tesis etmiştir. Bu nedenle bankanın alacağını karşılamak adına lehine bir ipotek tesisi mevcut olup bankanın alacağını haciz konan hesaptan karşılaması gibi bir zorunluluğu bulunmadığından hesap üzerine koyulan blokenin yersiz olduğu ortadadır. (EK-3)

4-) Açıklanan tüm bu nedenle bankanın …. İcra müdürlüğü …/… e. sayılı dosyanın borçlusunun hesabına koyduğu blokenin kaldırılmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 2004 S. K. m. 85,86; 6100 S. K. m. 2, 6, 14.

HUKUKİ DELİLLER          : 1-) Bankaya gönderilen haciz müzekkeresi

                                                      2-) …/…/… Tarihli Bankanın Cevabi Yazısı

                                                     3-) …/…/… Konut Kredi Sözleşmesi

4-) … … İcra Müdürlüğü’nün …/… E. sayılı dosyası

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan sebeplerle …. İcra müdürlüğü …/… e. sayılı dosyanın borçlusunun hesabına davalı bankanın koyduğu blokenin kaldırılmasına, tüm yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz. …/…/…

EKLER:  1-) Bankaya gönderilen haciz müzekkeresi

                 2-) …/…/… Tarihli Bankanın Cevabi Yazısı

                  3-) …/…/… Konut Kredi Sözleşmesi

4-) … … İcra Müdürlüğü’nün …/… E. sayılı dosyası

                  5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

                                                                                                                      Av.

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran