Bonoda Eşin Rızası Aranır Mı? YARGITAY KARARI
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16367
post-template-default,single,single-post,postid-16367,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Bonoda Eşin Rızası Aranır Mı? YARGITAY KARARI

Bonoda Eşin Rızası Aranır Mı? YARGITAY KARARI

T.C.

YARGITAY

  1. HUKUK DAİRESİ
  2. 2013/16400
  3. 2013/25100
  4. 4.7.2013
  • TAKİBİN İPTALİ ( Borçlu Avalistler Tarafından 6098 S. TBK’nun 584. Md. Göre Eşlerinin Rızası Bulunmadığından Bahisle – Takibe Konu Çekin Kambiyo Vasfını Taşıdığı/Borçluların Aval Veren Olduğu/Türk Ticaret Kanununda Taahhüt Altına Girmek İçin Eşin Rızası Koşulunun Düzenlenmediği/Şikayetin Reddine Karar Vermek Gerektiği )
  • KAMBİYO VASFI ( Takibe Konu Çekin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Düzenlenmiş Olup Kambiyo Vasfını Taşıdığı/Borçluların Aval Veren Olduğu/Türk Ticaret Kanununda Taahhüt Altına Girmek İçin Eşin Rızası Koşulunun Düzenlenmediği/Şikayetin Reddi Gerektiği – Takibin İptali )
  • AVALİSTİN SORUMLULUĞU ( Takibin İptali – Takibe Konu Çekin Kambiyo Vasfını Taşıdığı/Borçluların Aval Veren Olduğu/Avalistin Kimin İçin Taahhüt Altına Girmiş İse Tıpkı Onun Gibi Sorumlu Olduğu/Türk Ticaret Kanununda Taahhüt Altına Girmek İçin Eşin Rızası Koşulunun Düzenlenmediği/Şikayetin Reddi Gerektiği )
  • TİCARİ İŞ ( Takibin İptali/Takibe Konu Çekin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Düzenlenmiş Olup Kambiyo Vasfını Taşıdığı/Borçluların Aval Veren Olduğu – Kıymetli Evraklar Ticari İş Sayıldıklarından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Karşısında Genel Hüküm Sayılan 6098 S. TBK’nun Md. 584 Hükmünün Somut Olayda Uygulama Yeri Olmadığından Şikayetin Reddi Gerektiği )

6098/m.584

6102/m.3,702

6762/m.3,614

ÖZET :Dava, borçlu avalistlerin Borçlar Kanunu 584. maddesine göre eşlerinin rızası bulunmadığından bahisle takibin iptali istemine ilişkindir. Takibe konu çekin incelenmesinde; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş olup, kambiyo vasfını taşıdığı, borçluların aval veren olduğu görülmektedir. 6102 Sayılı T.T.K.nun702 ( 6762 Sayılı TTK.nun614 ).maddesi hükmüne göre, avalist kimin için taahhüt altına girmiş ise tıpkı onun gibi sorumludur. Türk Ticaret Kanunu’nda taahhüt altına girmek için eşin rızası koşulu düzenlenmemiştir. Kıymetli evraklar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 3. ( 6762 Sayılı TTK.nun3. ) maddesine göre ticari iş sayıldıklarından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri karşısında genel hüküm sayılan Borçlar Kanunu 584. maddesinin somut olayda uygulama yeri yoktur. O halde mahkemece şikayetin reddine karar vermek gerekir.

DAVA :Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Neşe Yüksel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :Alacaklı tarafından çeke dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, borçlu avalistlerin Borçlar Kanunu 584. maddesine göre eşlerinin rızası bulunmadığından takibin iptalini talep ettikleri, mahkemece avalistlerin eşlerinin yazılı izinlerinin bulunmadığı gerekçesiyle takibin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Takibe konu çekin incelenmesinde; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş olup, kambiyo vasfını taşıdığı, borçluların aval veren olduğu görülmektedir. 6102 Sayılı T.T.K.nun702 ( 6762 Sayılı TTK.nun614 ).maddesi hükmüne göre, avalist kimin için taahhüt altına girmiş ise tıpkı onun gibi sorumludur. Türk Ticaret Kanunu’nda taahhüt altına girmek için eşin rızası koşulu düzenlenmemiştir. Kıymetli evraklar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 3. ( 6762 Sayılı TTK.nun3. ) maddesine göre ticari iş sayıldıklarından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri karşısında genel hüküm sayılan Borçlar Kanunu 584. maddesinin somut olayda uygulama yeri yoktur.

O halde mahkemece şikayetin reddine karar vermek gerekirken yazılı gerekçeyle hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran