BASİT YARALAMA SUÇU YARGITAY KARARI
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19310
post-template-default,single,single-post,postid-19310,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

BASİT YARALAMA SUÇU YARGITAY KARARI

BASİT YARALAMA SUÇU YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY

3.Ceza Dairesi
Esas: 2015/34137
Karar: 2016/15145
Karar Tarihi: 28.06.2016

BASİT YARALAMA SUÇU – SANIĞIN CEZASINDAN ASGARİ HADDEN İNDİRİM UYGULANMASI GEREĞİ – YANLIŞ ORANDA İNDİRİM UYGULANMAK SURETİYLE SANIK HAKKINDA EKSİK CEZA TAYİNİ – ALEYHE TEMYİZ OLMADIĞINDAN BOZMA NEDENİ YAPILMAMASI – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Sanığın cezasından 5237 sayılı TCK’nin 29. maddesi uyarınca asgari hadden indirim uygulanması gerekirken, (1/2) oranında indirim uygulanmak suretiyle sanık hakkında eksik ceza tayini aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

(5237 S. K. m. 29, 53) (5320 S. K. Geç. m. 2) (6217 S. K. m. 26) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;

1) Sanık …’nın temyiz isteminin reddine dair ek karara yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Hükmolunan adli para cezasının 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 31.03.2011 tarih ve 6217 sayılı Kanunun 26. maddesiyle 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanuna eklenen geçici 2. maddesi uyarınca kesin nitelikte olduğundan bahisle reddine ilişkin kararda usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından, sanığın temyiz itirazlarının reddi ile red’de ilişkin 24.08.2015 tarih ve 2014/972 Esas- 2015/538 Karar sayılı Ek Kararın istem gibi ONANMASINA,

2) Sanık …’in hakkında kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanık ile mağdur arasında yaşanan olayda, “ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığı her türlü şüpheden uzak, kesin, objektif kanıtlarla ispat edilememesi” gerekçesi ile sanığın cezasından 5237 sayılı TCK’nin 29. maddesi uyarınca asgari hadden indirim uygulanması gerekirken, (1/2) oranında indirim uygulanmak suretiyle sanık hakkında eksik ceza tayini aleyhe temyiz olmadığından, Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas-2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmiş ise de, infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden, bu hususlar bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, Mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanığın temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 28.06.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran