Bankamatik Kartının Sıkışması Sonrası İzinsiz Para Çekilmesinden Bankanın Sorumluluğu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17447
post-template-default,single,single-post,postid-17447,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Bankamatik Kartının Sıkışması Sonrası İzinsiz Para Çekilmesinden Bankanın Sorumluluğu

Bankamatik Kartının Sıkışması Sonrası İzinsiz Para Çekilmesinden Bankanın Sorumluluğu

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/4862
K. 2017/3347
T. 5.6.2017
Taraflar arasında görülen davada … 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen
15/10/2015 tarih ve 2014/925-2015/813 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … vekili
tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için
Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar,
duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalı …’deki hesabına bağlı bankamatik kartı bulunduğunu,
02.11.2008 pazar günü, davalı …’ye ait bankamatik kartının da kullanılabileceği diğer davalı …
şubesindeki bankamatikte kartını kullanmak isterken kartın bloke edildiğini, ertesi gün aynı hesaba ait
diğer kart ile hesabını kontrol eden müvekkilinin parasında eksik olduğunu gördüğünü, davalıların
gerekli güvenliği sağlayamadıklarını, kartının çalınması sebebiyle zararının 3.100,00 TL olduğunu ileri
sürerek, bu miktarın 03.11.2008 tarihinden itibaren kısa vadeli avanslar için uygulanan avans faiziyle
birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılardan …. vekili, husumet itirazında bulunmuş, kartının yanında şifresini de üçüncü kişilere
ileten veya çaldıran, bunu süresinde müvekkil bankaya bildirmeyen davacının kusurlu olduğunu
savunarak davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı vekili, güvenlik kamerası kayıtlarına göre, kartının sıkışması üzerine davacının yanına
gelen şahsa kartının şifresini söylediğini, şahsın davacıya yardım etmeye çalıştığını, başarılı olamayınca
davacının ATM’den ayrıldığını, daha sonra kimliği belirlenemeyen şahsın gelerek davacının kartını alıp
gittiğini, davacının şifresini gizlemek konusunda özenli davranmadığını savunarak davanın reddini
istemiştir.
Mahkemece bozma ilamına uyularak tüm dosya kapsamına göre; davacının, davalı … Bank nezdinde
mevcut mevduat hesabına bankamatik kartını …Bankası ATM’sinden kullanmak istemesi sırasında
…Bankası ATM’sinde kartın kaldığı, bilahare kartın alınması için 3.kişilerle davacının konuştuğu, ancak
kartını alamadığı, ATM’den ayrıldıktan sonra 3.kişiler tarafından kartın ATM’den çıkartılarak … Bank
ATM’lerinde kullanılarak davacının hesabından para alındığı, alınan bilirkişi raporuna göre davacı
zararının oluşumunda davacının %10, … Bank’ın %20, …Bankası’nın %70 oranında sorumlu oldukları,
sorumlulukları itibariyle davalıların 3.100,00 TL davacı zararının tazmininden sorumlu oldukları,
mevduatın ticari olmadığı anlaşıldığından yasal faiz uygulanması gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen
kabulüyle 2.790 TL’nin 2.170 TL’sinden davalı …, 620 TL’sinden … Bank sorumlu olmak üzere
03/11/2008 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar
verilmiştir.
Kararı, davalı … vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin
takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı … vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde
değildir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle
usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 100,58 TL temyiz ilam
harcının temyiz eden davalı … ‘dan alınmasına, 05.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran