Bankamatik Kartının Sıkışması Sonrası İzinsiz Para Çekilmesinden Bankanın Sorumluluğu Yargıtay Kararı Örnekleri
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17446
post-template-default,single,single-post,postid-17446,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Bankamatik Kartının Sıkışması Sonrası İzinsiz Para Çekilmesinden Bankanın Sorumluluğu Yargıtay Kararı Örnekleri

Bankamatik Kartının Sıkışması Sonrası İzinsiz Para Çekilmesinden Bankanın Sorumluluğu Yargıtay Kararı Örnekleri

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/6483
K. 2017/467
T. 25.1.2017
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı
davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalı banka müşterisi olduğunu, 07.03.2013 tarihinde ATM’den
para çekmek istediği sırada kartının makine tarafından alıkonulduğunu, hemen banka şubesine
gittiğini, ancak bu sırada hesabındaki 3.350,00 TL’nin çekilmiş olduğunu öğendiğini, ATM etrafında
güvenliği sağlayacak kameraların bulunmadığını, bankanın günlük para çekme limiti olmadığını, olayda
bankanın kusurlu olduğunu, davalı bankaya zararın giderilmesi için ihtarname çekildiğini, ancak
ödeme yapılmadığını belirterek şimdilik 100 TL’nin temerrüt tarihi olan 18.03.2013 tarihinden itibaren
reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, bankamatik kartı sahibinin banka ile sözleşme imzaladığı veya kartın kendi zilyetliğine
geçtiği andan itibaren bankamatik kartını ve bu kartın kullanılmasıyla ilgili bilgileri koruma ve saklama
yükümlülüğünde olduğunu, kartın bankamatikte sıkışması halinde gerekli uyarıların ATM ekranında
yazılı olduğunu, davacının banka kartını ve bilgilerini koruması ve fiilen başından ayrılmaması
gerektiğini, davacının kusurlu olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece yapılan yargılama, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalı
bankanın ATM cihazlarına kolayca müdahale ve düzenek yerleştirilmesini engelleyici tedbirleri
almaması, objektif özen borcunu yerine getirmemiş olması sebebiyle %80 oranında kusurlu olduğu,
davacının banka kartını koruma ve saklama yükülülüğünü ihlal etmesi, bankaya geç haber vermesi
sebebiyle %20 oranında kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne kabulüne karar verilmiş,
hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, bankacılık işleminden kaynaklanan zararın tazmini için alacak davasıdır. Davacı, banka
tarafından verilen ATM kartının …Çarşısı önünde bulunan ATM cihazı tarafından alıkonulduğunu,
banka şubesine ihbarda bulunduğunu ancak hesabından 3.350 TL’nin bilgisi dışında çekildiğini iddia
ederek zararın tazminini istemiştir. Bankalar güven kuruluşlarıdır. Mevduat sahibine karşı en hafif
kusurundan dolayı zararın tamamından sorumludur. Somut olayda mahkemece ATM cihazında kartın
alıkonulduğu kabul edilip davanın kabulüne karar verilmiş ise de davacının iddia ettiği maddi olgu
açıklığa kavuşmamıştır. Ayrıca hükme esas alınan bilirkişi raporunu düzenleyen bilirkişi teknik bilgiye
haiz olmadığından rapor Yargıtayca denetlenememiştir. Yeniden teknik bilgisi olan uzman bilirkişiden
rapor alınarak yapılan işlemde bankanın sorumluluğunun bulunup bulunmadığı yönünde deliller
değerlendirilip sonucunu göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar
verilmesi doğru olmamış, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istenmesi halinde
iadesine, 25/01/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran