Bankamatik Kartının Sıkışması Sonrası İzinsiz Para Çekilmesinden Bankanın Sorumluluğu Yargıtay Kararı Örnekleri
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17450
post-template-default,single,single-post,postid-17450,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Bankamatik Kartının Sıkışması Sonrası İzinsiz Para Çekilmesinden Bankanın Sorumluluğu Yargıtay Kararı Örnekleri

Bankamatik Kartının Sıkışması Sonrası İzinsiz Para Çekilmesinden Bankanın Sorumluluğu Yargıtay Kararı Örnekleri

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/1535
K. 2014/2391
T. 12.2.2014
Taraflar arasında görülen davada … 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 16/01/2013 tarih ve
2012/103-2013/6 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz
dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından
düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve
tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı, 03/03/2007 tarihinde cumartesi günü sabah 08:00 sularında … …’sinde banka
kartının bloke edildiğini, müşteri hizmetlerini saat 08:20’den itibaren cep telefonu ile aramasına
rağmen ulaşamadığını, daha sonra kızına ev telefonundan aramasını söylediğini ve kart iptal olana
kadar … yanında beklediğini, ilk iş günü 05/03/2007 tarihinde bankaya gittiğinde 03/03/2007
tarihinde toplam 3.720,00 TL’nin banka kartı ile çekildiğini öğrendiğini, bankanın yeterince tedbir
almaması sebebiyle mağdur olduğunu ileri sürerek, 3.720,00 TL’nin temerrüt faiziyle birlikte tahsilini
talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müşterilerin …’de kendi şifreleriyle yaptığı işlemlerden bankanın sorumlu bulunmadığını,
banka kartına alıkonulduğunda müşterilere yapmaları gerekenler hususunda uyarı yazılarının çıktığını,
para çekme işlemi için banka kartının olmasının ve şifrenin bilinmesinin gerektiğini, şifre saklama
yükümlülüğünün müşteriye ait olduğunu, bankanın kusurunun bulunmadığını savunarak, davanın
reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davalı bankanın banka kartının
sıkışmaması için gerekli teknik donanımı sağlamaması, kartın sıkışması durumunda hesap bakiyesinin
ve kartın bloke edilerek alıkonulmaması, … cihazının bulunduğu yeri kamera- kayıt sistemiyle
donatmaması, …’nin tek kişilik kapalı kabin içerisine kurulmaması ve davacının kart kullanımı sırasında
üçüncü kişilerin izlemesi ve müdahalesinin önlenmesi konusunda tedbir almaması gibi davacı kart
sahibini ve banka hesaplarını koruyacak önlemleri almadığı, zararın tamamından davalının sorumlu
olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne, 3.720,00 TL’nin temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsiline
karar verilmiştir.
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin
tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm
temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle
usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 190,10 TL temyiz ilam
harcının temyiz edenden alınmasına, 12.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran