BANKA VEYA KREDİ KARTININ İZİNSİZ KULLANILMASI SURETİYLE YARAR SAĞLAMA SUÇUNA İLİŞKİN KARAR.
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19252
post-template-default,single,single-post,postid-19252,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

BANKA VEYA KREDİ KARTININ İZİNSİZ KULLANILMASI SURETİYLE YARAR SAĞLAMA SUÇUNA İLİŞKİN KARAR.

BANKA VEYA KREDİ KARTININ İZİNSİZ KULLANILMASI SURETİYLE YARAR SAĞLAMA SUÇUNA İLİŞKİN KARAR.

T.C. YARGITAY

8.Ceza Dairesi
Esas: 2016/6624
Karar: 2016/8690
Karar Tarihi: 30.06.2016

BANKA VEYA KREDİ KARTININ İZİNSİZ KULLANILMASI SURETİYLE YARAR SAĞLAMA SUÇU – SORUŞTURMA AŞAMASINDA KISMİ ÖDEMEDE BULUNAN SANIK HAKKINDA İNDİRİM YAPILMASI GEREĞİ – KOVUŞTURMA AŞAMASINDA ZARARI GİDERDİĞİ KABUL EDİLİP ÇELİŞKİ OLUNDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Soruşturma aşamasında kısmi ödemede bulunan sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 168/1. maddesi uyarınca indirim yapılması gerekirken kovuşturma aşamasında zararı giderdiği kabul edilip uygulama maddesinin TCK.nun 168/1. madde ve fıkrası olarak gösterilip 1/2 oranında indirim yapılmak suretiyle hükümde çelişkiye neden olunması hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

(5271 S. K. m. 231) (5320 S. K. m. 8) (5237 S. K. m. 53, 168) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Gereği görüşülüp düşünüldü:

Suç tarihi itibariyle kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmayan sanık hakkında önceden verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının CMK.nun 231/5. maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği cihetle; dosya kapsamına göre sanığın, mağdurun zararının tamamını gidermediği, bu nedenle CMK.nun 231/6-c maddesi uyarınca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanma olanağı bulunmadığı anlaşılmakla; “sanığın daha önceden kasıtlı suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğundan” bahisle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi sonuca etkili görülmediğinden tebliğnamedeki 2 no’lu bozma düşüncesine iştirak edilmemiş ve bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanığın, yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1- Sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamasında kısmi ödemede bulunduğu, mağdurun kısmi ödeme nedeniyle soruşturma aşamasında şikayetinden vazgeçtiği ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına rızasının bulunduğunu beyan ettiği anlaşılmakla; soruşturma aşamasında kısmi ödemede bulunan sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 168/1. maddesi uyarınca indirim yapılması gerekirken kovuşturma aşamasında zararı giderdiği kabul edilip uygulama maddesinin TCK.nun 168/1. madde ve fıkrası olarak gösterilip 1/2 oranında indirim yapılmak suretiyle hükümde çelişkiye neden olunması,

2- Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı gereğince TCK.nun 53. maddesinde yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,

Sonuç: Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 30.06.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran