Bakiye Süre Ücreti İş Mahkemesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16495
post-template-default,single,single-post,postid-16495,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Bakiye Süre Ücreti İş Mahkemesi

Bakiye Süre Ücreti İş Mahkemesi

Bakiye süre ücreti , diğer işçilik alacakları gibi iş mahkemelerine dava açılarak talep edilir ve yalnızca belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi bakımından talep edilebilen bir ücrettir. Bakiye süre ücreti, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin, bu sürenin bitiminden önce iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshedilmesi halinde istenebilir.

Bakiye süre ücreti işveren tarafından istenmeyen bir ücret türüdür. Yani, belirli süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı veya haksız nedenlerle feshedilmesi halinde işveren ; işçi aleyhine dava açıp bakiye süre ücretini işçiden talep edemeyecektir. Bu durumlar için ancak iş sözleşmesinde kararlaştırılan bir cezai şart var ise işveren tarafından bu istenebilir.

Bakiye Süre Ücretine Nasıl Hak Kazanılır ? 

            İşçi ve işveren arasında belirli süreli bir iş sözleşmesinin varlığı halinde taraflar sözleşme sonuna kadar fesih iradelerini askıya almış sayılırlar. Nitekim Yüksek Mahkeme de bu görüşte olup kararları bu yöndedir. Buradaki incelik “belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin tarafların bu iradelerine güvenerek iş sözleşmesi imzalaması” hususudur. Çünkü işverenin haksız bir nedenle bu sözleşmeyi feshetmesi işçinin ekonomik durumunu bozacak ve işçiyi mağdur edecektir. Bakiye süre ücreti işte bu mağduriyetin bir nebze de olsa önüne geçilmesini sağlamaya yönelik düzenlenmiş bir ücrettir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshedilmesi Halinde Ne Olacaktır ?

           Belirli süreli iş sözleşmelerinde geçerli neden kavramı tartışmalı olmakla birlikte bir işveren, belirli süreli iş sözleşmesini geçerli bir nedene dayanarak feshedemeyecektir. Nitekim yukarıda da beyan ettiğimiz üzere Yargıtay, belirli süreli iş sözleşmelerinde tarafların fesih iradelerini sözleşme süresinin sonuna kadar ertelediklerini kabul etmekte ve kararları bu doğrultuda olmaktadır. Bu nedenle haklı neden olmaksızın yalnızca geçerli nedene dayanarak belirli süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi halinde, işveren işçiye bakiye süre ücreti ödemekle yükümlüdür.

Bakiye Süre Ücreti Hesaplama

Bakiye süre ücreti hesaplanırken işçinin kaybı ve kazancı göz önünde bulundurulur ve söz konusu hesap bu şekilde yapılır. İşçi, işine son verilmesi dolayısıyla mali olarak bir kayba uğrasa da işine devam ettiği süre içerisinde işi nedeniyle de belli bir takım harcamalar yapacaktır. İşte bu ve bunun gibi gider gelir dengeleri , artılar ve eksiler olmak üzere bakiye süre ücreti hesaplanır ve işçinin hak ettiği bakiye süre ücreti bulunur.

Bakiye süre ücreti hesaplanırken dikkate alınacak maaş son brüt maaşıdır. Bakiye süre ücreti hesaplanırken işine son verilen işçinin, başka bir yerde çalışması varsa bu ücret bakiye süre ücretinden mahsup edilir.

Bakiye Süre Ücretinde Faiz

            Bakiye süre ücreti, ücret niteliğinden ziyade bir tazminat olarak değerlendirilir. Tazminat niteliğinde kabul edilmesinden ötürü bakiye süre ücretine yasal faiz uygulanacaktır.

Bakiye Süre Ücretinde Zamanaşımı

            Bakiye süre ücretinin tazminat niteliğinde kabul edilmesinden ötürü zamanaşımı genel kurallar doğrultusunda 10 yıldır.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran