Bağışlama Yolu İle Yapılan Temlik İşleminin İptali
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18168
post-template-default,single,single-post,postid-18168,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Bağışlama Yolu İle Yapılan Temlik İşleminin İptali

Bağışlama Yolu İle Yapılan Temlik İşleminin İptali

                              ………………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI                               :

 

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

 

ADRES                                 :

 

DAVALI                               :

 

ADRESİ                                :

 

KONU                                   : Bağışlama yolu ile yapılan temlik işleminin iptali istemidir.

 

 

     AÇIKLAMALAR                     

 

1-) Müvekkilimiz, halen … yaşında olup, yaklaşık 15 senedir böbrek yetmezliği nedeni ile diyalize girmektedir. Bu rahatsızlığı nedeni ile sürekli bakıma ihtiyaç duymakta olan müvekkilimizin kendisine gerekli bakımı sağlayacak herhangi bir yakını bulunmamaktadır.

 

2-) Müvekkilimiz, bu sürekli bakım ihtiyacını giderebilmek amacıyla, evvelce tapuda kendi kendi adına kayıtlı bulunan … ili, … ilçesi, … mahalle/köy, … pafta, … ada, … parselde kain … m² taşınmazı, … Noterliği’nin …/ …/ … tarih ve … yevmiye numaralı bağışlama sözleşmesi ile … (EK-1) Belediyesi’ne bağışlamıştır. Dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz bağışlama sözleşmesinin “Özel Şartlar” bölümünde de açıkça belirtildiği üzere, müvekkilimiz, yaptığı bağış karşılığında, 20 yıl süreyle ve herhangi bir ücrete tabi olmaksızın, adı geçen belediyeye ait huzurevinde kalacak ve ihtiyaç duyduğu sürekli bakım hizmeti, kendisine huzurevi yetkililerince sağlanacaktır.

 

3-) Müvekkilimiz, anılan bağışlama sözleşmesinin imzalandığı tarihten kısa bir süre sonra, adı geçen belediyeye ait huzurevinde kalmaya başlamıştır. Ancak, bir süre sonra, huzurevi yönetimi, … Noterliği’nin …/ …/ … tarih ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi (EK-2) ile, sunulan hizmet karşılığında ücret ödenmesi gerektiğini, bu nedenle birikmiş bulunan … TL ücretin … gün içinde belirtilen hesaba yatırmasını, aksi takdirde, huzurevinde kalmaya devam edemeyeceğini müvekkilimize ihtar etmiştir.

 

4-) …/ …/ … tarihinde müvekkilimize tebliğ edilen işbu ihtarname üzerine, konuya ilişkin olarak huzurevi yönetimi ve belediye ile şimdiye kadar yapmış olduğumuz şifahi görüşmeler neticesiz kalmıştır. Müvekkilimiz, bağışlama sözleşmesinde taahhüt ettiği edimi yerine getirmiş olmasına rağmen, karşı taraf, bağışlama işlemi karşılığında yüklendiği bakım yükümlülüğünü ihlal etmektedir. Açıklanan nedenlerle, müvekkilimiz tarafından bağış yoluyla yapılan temlik işleminin iptali istemi ile mahkemenize başvurulması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 285, 288, 290, 291, 292, 297, 616

 

HUKUKİ DELİLLER        :

1-)Tapu kayıtları,

2-)….. Noterliği’nin …/ …/ … tarihli ve … yevmiye numaralı bağışlama sözleşmesi,

3-)… Noterliği’nin …/ …/ … tarihli ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi

 

SONUÇ VE İSTEM                       

 Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimizin … Noterliği’nin …/ …/ … tarihli ve … yevmiye numaralı bağışlama sözleşmesi ile yapmış olduğu temlik işleminin iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, vekaleten talep ederim. …/ …/ …

 

EKLER                                  :

1-)Tapu kayıtları,

2-… Noterliği’nin …/ …/ … tarihli ve … yevmiye numaralı bağışlama sözleşmesi,

3-)… Noterliği’nin …/ …/ … tarihli ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi

4-)Bir adet onaylı vekaletname örneği 

 

Davacı Vekili

           Av.

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran