Aynen İfa Talepli Dava Dilkçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18092
post-template-default,single,single-post,postid-18092,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Aynen İfa Talepli Dava Dilkçesi

Aynen İfa Talepli Dava Dilkçesi

                                              …….HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                               :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

 

ADRES                                 :

 

DAVALI                               :

 

ADRESİ                                :

 

KONU                                   : Aynen İfa (Olmadığı Takdirde Bedel İadesi) İstemimizden İbarettir.

 

                                                                              AÇIKLAMALAR               

 

1-) Müvekkilimiz, parke yer döşemesi yaptırmak amacıyla, davalıdan … TL. bedel karşılığında … m² parke satın almıştır.

 

2-) Müvekkilimiz ile davalı arasında …/ …/ … tarihinde imzalanan satış sözleşmesinin … maddesinde, sözleşmeye konu olan parke bedelinin …/ …/ … tarihinde davalının … Bankası … Şubesi’nde yer alan … numaralı hesaba müvekkilimiz tarafından havale edileceği, … maddesinde de sözleşmeye konu parkelerin, …/ …/ … tarihinde davalı tarafından müvekkilimizin … … adresindeki evine teslim edileceği kararlaştırılmıştır. (EK-1)

 

3-) Müvekkilimiz, sözleşmenin kendisine yüklediği edimi yerine getirmiştir. Bu konudaki banka dekontu ektedir. (EK-2) Ancak, davalı gerek sözleşmede yer alan tarihte gerekse de müvekkilimizin kendisine …/ …/ … tarihinde göndermiş olduğu … Noterliği’nin … yevmiye nolu ihtarnamesinde belirtilen …/ …/ … tarihinde, üzerine düşen yükümlüğü yerine getirmemiştir. (EK-3)

 

4-) Müvekkilimiz, evinde yaptırmakta olduğu tadilat sırasında kullanacağı parkeleri zamanında teslim alamaması nedeniyle zor durumda kalmıştır. Bu sebeple, parkelerin aynen teslimi, aynen ifanın mümkün olmaması halinde ise ödenen parke bedeli olan … TL.’nin davalıdan alınarak müvekkilimize ödenmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 123, 124, 125, 126.

 

HUKUKİ DELİLLER        :

 

1-) …/ …/ … tarihli satış sözleşmesi,

2-) Banka Dekontları

3-) … Noterliği’nin …/ …/ … tarih ve … yevmiye nolu ihtarnamesi.

4-) Bilirkişi İncelemesi

 

                                                                       SONUÇ VE İSTEM           

 Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimiz tarafından …/ …/ … tarihli satış sözleşmesi ile satın alınan parkelerin aynen teslimine, aynen ifanın mümkün olmaması halinde ise ödenen parke bedeli olan … TL.’nin davalıdan alınarak müvekkilimize ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

 

EKLER                                 :

 

1-) …/ …/ … tarihli satış sözleşmesi,

2-) Banka Dekontları

3-) … Noterliği’nin …/ …/ … tarih ve … yevmiye nolu ihtarnamesi.

4-) Bir Adet Onaylı Vekaletname Örneği.

 

                                                                                                                                          Davacı Vekili

                                                                                                                                          Av.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran