Ayıplı aracın misliyle değiştirilmesine ilişkin ihtarname
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19002
post-template-default,single,single-post,postid-19002,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Ayıplı aracın misliyle değiştirilmesine ilişkin ihtarname

Ayıplı aracın misliyle değiştirilmesine ilişkin ihtarname

                                                   …. …. NOTERLİĞİ’ NE

  İHTARNAME

İHTAR EDEN                     :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

İHTAR EDİLEN                 :

ADRESİ                                :

KONU                                               : Ayıplı aracın misliyle değiştirilmesi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR   :

1-) Müvekkilimiz, …/…/…. tarihinde tarafınıza ait … … San. Tic. Ltd. Şti’ den  … yılına ait … … marka …. model bir araç satın almış ve araç ../…/… tarihinde müvekkilimize teslim edilmiştir. (EK-1) Araç teslim alındıktan iki gün sonra …/…/… tarihinde aracın sol ön kapısının boyasının renginde ton farkı olduğu müvekkilimizce fark edilmiş ve aynı gün aracı firmanıza getirerek durumu tarafınıza bildirmiştir. (EK-2)

2-) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8. maddesinde de belirtildiği üzere; ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

3-) Müvekkilimiz aracı sıfır kilometre almış olup söz konusu hata aracın orijinalliğini bozmakta ve fiyatını düşürmektedir. Bu nedenle müvekkilimiz bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarından; aracın değiştirilmesini talep etmiş, ancak tarafınızca şu ana kadar problemi çözücü herhangi bir adım atılmamıştır.

4-) Yasal sorumluluklarınızı yerine getireceğinize inandığımızdan yargı yoluna gitmeden durumu son ve bir kez daha ileterek tarafınızı uyarmak uygun bulunmuştur. İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren …. gün içinde müvekkilimize satılan aracın kusursuz bir misli ile değiştirilmesini aksi halde aleyhinize yasal yollara başvuracağımızı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ediyoruz. …/ …/ …

EKLER:

1-Teslim fişi

2-Araca ait ton farkını gösterir fotoğraflar

3-Bir adet onaylı vekaletname örneği

                                                                                                          İHTAR EDEN VEKİLİ

                                                                                                          Av.

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını,bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz……/…../….

                                                                                                          İHTAR EDEN VEKİLİ

                                                                                                          Av.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran