ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİ
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19902
post-template-default,single,single-post,postid-19902,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

     ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİ

     ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİ

              ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Arabuluculuk sözleşmesi;

……………………………….. adresinde ikamet eden

…………………………………………………………………………….. ile…………………………………… adresinde

ikamet eden………………………………..

arasında akdedilmiş olup, sözleşmeyi akdedenler TARAFLAR olarak anılacaktır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU______________ :

ARABULUCUĞUN ATANMASI ve ROLÜ :

 • Programda belirlendiği üzere arabulucu taraflarca atanır ve arabulucu programda belirtilen sözleşmenin kurallarına bağlı olarak uyuşmazlığın çözümüne aracılık eder.
 • Arabulucu, arabuluculuk faaliyetini yürütürken tarafsız davranma zorunda olup, tarafsızlığı hakkında şüpheye yol açacak tutum ve davranışta bulunamaz.
 • Arabulucu herhangi bir taraf lehine karar veremez ve hakem, avukat gibi davranamaz.
 • Arabulucu, sürecin yürütülmesi sırasında taraflara hukuki tavsiyelerde bulunamaz; bir çözüm önerisi ya da öneriler kataloğu geliştirip, bunu onlara empoze edemeyeceği gibi, müzakereler sırasında geliştirilen bir çözüm önerisi üzerinde anlaşmaya varmaları için de onları zorlayamaz. Ancak taraflardan birisinin uyuşmazlığın çözümü bağlamında, sunmuş olduğu bir önerinin, arabulucu tarafından, diğer bir tarafa iletilmesi ve onun bu konudaki beyanının alınması bu kapsamda mütalaa edilemez.

ARABULUCULUK___________________ :

 • Taraflar ve arabulucu arasında başka türlü öngörülmedikçe arabuluculuk, programda belirlenen saat ve yerde gerçekleştirilir.
 • Taraflarca kararlaştırılmamışsa arabulucu; uyuşmazlığın niteliğini, tarafların isteklerini ve uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözümlenmesi için gereken usul ve esasları göz önüne alarak arabuluculuk faaliyetini yürütür.
 • Keşif, bilirkişiye başvurma ve tanık dinleme gibi niteliği gereği yargısal bir yetkinin kullanımı olarak sadece hakim tarafından yapılabilecek işlemler arabulucu tarafından yapılamaz.
 • Arabulucu, arabuluculuğun yürütülüş şekli hakkında talimatlar verebilir. Talimatlar şunları kapsayabilir:
 1. Arabuluculuk öncesi hazırlık görüşmeleri;
 2. Meselelerin tanımlanması, anlaşmazlığın özetlenmesi, anlaşmanın alanlarının belirlenmesi ve anlaşmazlığın esaslarının ortaya konması için atılması gereken adımlar;
 3. Arabulucuğu ilgilendiren raporların, dökümanların ve yazılı ifadelerin arabuluculuk öncesi arabulucuya verilmesi;
 • Arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde arabulucuya verilmesi lazım gelen bir belgenin örneği anlaşmazlığın diğer tarafına da verilir.
 • Taraflar iş birliği yapmalı ve dürüst davranmalıdır. Arabuluculuk faaliyeti boyunca iyiniyetle hareket etmeli ve makul önerilere makul karşılıklar vermelidir.

 

ÇIKARLARIN ÇATIŞMASI

 • Arabulucu herhangi bir tarafla ulaştığı çözümü diğer tarafa da bildirmekle yükümlüdür.
 • Arabulucu olarak görevlendirilen kimse tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektirecek önemli hal ve şartların varlığı veya bu hal ve şartların sonradan ortaya çıkması halinde tarafları bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu açıklamaya rağmen taraflar, arabulucudan görevi üstlenmesini birlikte talep ederlerse, arabulucu bu görevi üstlenebilir yahut üstlenmiş olduğu görevi sürdürebilir. ARABULUCULUKTA TEMSİLİYET:
 • Bu sözleşmeye bağlı kalarak ve taraflar aksini kararlaştırmadıkları sürece arabulucunun tüm safhalarında yer almalıdırlar.
 • Taraflardan biri gerçek kişi değilse, arabuluculuk süreci boyunca temsil yetkisine sahip bir gerçek kişi tarafından temsil edilmelidir. Bu kişi:
 1. Müzakere etmek ve ara bulmak;
 2. Antlaşmayı imzalamak; yetkilerine sahiptir.
 • Eğer taraflardan biri gerçek kişi değilse ilgili taraf arabuluculuğa katılmak zorundadır, fakat taraflardan biri bir şirket yönetici ise; bu kişi temsil yetkisini üçüncü bir kişiye devredebilir.
 • Taraflardan biri kendisine yardımcı olsun ve nasihatte bulunsun diye avukat veya bilirkişilerden yararlanabilir.

ARABULUCU ve TARAFLAR ARASINDAKİ İLETİŞİM:

 • Arabulucu, tarafların her biri ile ayrı ayrı veya birlikte görüşebilir ve iletişim kurabilir. Taraflar bu görüşmelere vekilleri aracılığı ile de katılabilirler.
 • Arabulucu uygun gördüğü takdirde taraflarla sözlü veya yazılı şekilde iletişim kurabilir. Eğer arabulucu yalnızca taraflardan biriyle bir araya gelirse veya onunla iletişim kurarsa bunu diğer tarafla paylaşma zorunda değildir.
 • Taraflardan biri tarafından arabulucuya sözlü veya yazılı şekilde iletilen herhangi bir bilgi ilgili taraf istemedikçe ve yasal düzenlemeler bunu gerekli görmedikçe diğer tarafla paylaşmak zorunda değildir.

ARABULUCULUKTA GİZLİLİK İLKESİ:

 • Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucu, arabulucu faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür.
 • Arabulucu faaliyeti sırasında fotoğraf çekilemez, ses ve görüntü kaydı yapılamaz.
 • Gizlilik kuralına uyma yükümlülüğü, arabulucunun yanında çalışan kişiler ile denetim ve gözetiminde ilgili ilgili mevzuatı çerçevesinde staj yapanları da kapsar.
 • Aksi kararlaştırılmadıkça taraflar ve varsa vekilleri de arabulucu faaliyeti çerçevesinde elde ettiği veya diğer bir şekilde öğrendiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür.

ANTLAŞMA______________________ :

 • Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir, anlaşma belgesi düzenlenmesi halinde, bu belge taraflar ve arabulucuk tarafından imzalanır ve bu andan itibaren taraflar için bağlayıcılık kazanır.

ARABULUCULUĞUN SONA ERMESİ:

26: Arabuluculuk;

 1. Arabuluculuk faaliyetine ayrılan sürenin sona ermesi ve bu süre zarfında herhangi bir anlaşmaya varılalaması;
 2. Bir uzlaşma anlaşmasının taraflarca imzalanması;
 3. Taraflardan biri arabulucuya danıştıktan sonra arabulucuya ve karşı tarafa yazılı bir bildirimde bulunması;

durumlarında son bulur.

 • Taraflar arabulucunun ücreti ve sözleşmede belirtilen masraflarının karşılanması hususunda sorumludurlar.
 • Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça taraflar kendi masraflarını karşılamakla yükümlüdürler.
 • Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuğun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenir ve ücret ile masraf taraflarca eşit olarak karşılanır.
 • Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak herhangi bir ücret talep edemez. Bu yasaya aykırı olarak tesis edilen işlemler batıldır.

PLAN

Arabulucu

Arabulucu 
Arabulucunun Adresi 

 

Zaman ve Arabuluğun Yeri

Yer 
Tarih 
Zaman 

 

Arabulucunun Ücreti

Gün başına arabuluculuk ücreti 
Saat başına arabuluculuk ücreti 

 

TARAF 1                                   TARAF 2

Adı Soyadı                              Adı-Soyadı

İmza                                      İmza

Arabulucu

Adı-Soyadı

imza

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran