Anlaşmalı Boşanma Protokolü
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16511
post-template-default,single,single-post,postid-16511,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

TARAFLAR:

1) (Ad, Soyad, Adres, T.C. Kimlik No)

2) (Ad, Soyad, Adres, T.C. Kimlik No)

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını ve müşterek çocukların durumlarını düzenleyen ve işbu protokolü, …/ …/ … tarihinde imzalayarak, … Aile Mahkemesi’ne verdikleri anlaşmalı boşanma dilekçesine ekinde, anılan mahkemeye sunmuşlardır.

PROTOKOL MADDELERİ:

1) Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz, boşanma isteğinde bulunuyor ve aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul ediyoruz.

2)Halen … adresinde kain bulunan ve boşanmadan önce son olarak birlikte oturulan konutta, eşlerden …ikamet etmeye devam edecektir. Burada bulunan ev eşyalarının tamamı, ikamet etmeye devam eden eşte kalacaktır.

3) Eşlerden …, sadece şahsi eşyalarını alarak, boşanma kararının verildiği tarihten itibaren en geç .. gün içinde anılan konuttan ayrılacaktır.

4) Ortak çocuğun … ’ın velayeti, eşlerden …’da kalacaktır.

5) Eşlerden …, ortak çocuk/çocuklar …’yı, boşanma kararının kesinleşmesini izleyen  ay başından geçerli olmak üzere, her ayın … hafta sonunda/ …günlerinde, dini bayramların …gününde/günlerinde yatılı olarak yanına alacaktır. Ancak, ortak çocuk ile birlikte yatılı olarak geçirilecek olan süre, … günü geçmeyecektir. Belirlenen günlerin dışındaki görüşme taleplerinin, velayet hakkını kullanan eşe en az bir gün önceden telefonla haber verilmesi gerekmektedir. Görüşme talepleri, mücbir sebepler haricinde, velayet hakkını kullanan eş tarafından ret edilemez.

6) Eşlerden …, ortak çocuğun/çocukların eğitim-öğretim masrafları ve bakım giderleri için, boşanma kararının kesinleşmesini izleyen ay başından geçerli olmak üzere,  her ay … TL.’yi, velayet hakkını kullanan eş adına ayrıca açılacak banka hesabına, iştirak nafakası adı altında ve ilgili bulunduğu ayın …’ini geçmeyecek şekilde, her ay düzenli olarak yatıracaktır. Belirlenen meblağ, her yıl, ortak çocuğun/çocukların ihtiyaçları ve nafaka yükümlüsü eşin gelir durumu gözönünde bulundurulmak kaydıyla, her yıl ÜFE –TÜFE oranında artırılacaktır. Ortak çocuğun/çocukların ihtiyaçlarında haklı veya beklenmedik nedenlerle meydana gelecek olağanüstü artış veya nafaka yükümlüsü eşin gelirinin beklenmedik ölçüde artması halleri müstesnadır. Ancak, bu hallerde dahi, artırım oranı, yıllık ÜFE – TÜFE oranını geçemez.

7)Halen … İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü nezdindeki trafik sicilinde taraflar adına müştereken kayıtlı bulunan …marka, … model otomobilin alımına yapmış olduğu katkı nedeniyle, eşlerden …’e, boşanma kararının kesinleşmesini izleyen ayın en geç …’sinde … TL peşin olarak ve def’aten ödenecek olup, adı geçen, aynı gün içinde veya bunun mücbir bir sebepten dolayı mümkün olmaması halinde, ödemenin yapıldığı günü izleyen …gün içinde, anılan araç üzerindeki payını, ödeme yapan eşe devredecektir. Haklı nedenler dışında, gecikmeden doğacak her türlü zarar ve ziyan, kendisine ödeme yapılan eşe ait olacaktır.

8) Halen … Tapu Sicil Müdürlüğü nezdindeki tapu sicilinde taraflar adına müştereken kayıtlı bulunan …ili, … ilçesi, … mahallesi/köyü, … pafta, … ada, …parsel’de kain … vasfındaki taşınmazın alımına yapmış olduğu katkı nedeniyle, eşlerden …’e, boşanma kararının kesinleşmesini izleyen ayın en geç …’sinde … TL peşin olarak ve def’aten ödenecek olup, adı geçen, aynı gün içinde veya bunun mücbir bir sebepten dolayı mümkün olmaması halinde, ödemenin yapıldığı günü izleyen …gün içinde, anılan taşınmaz üzerindeki payını, ödeme yapan eşe devredecektir. Haklı nedenler dışında, gecikmeden doğacak her türlü zarar ve ziyan, kendisine ödeme yapılan eşe ait olacaktır.

9) Taraflar, işbu boşanma nedeniyle, birbirilerinden tazminat adı altında herhangi bir ödence talep etmemektedirler. Taraflardan her biri, avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, kendi payına düşen yargılama giderlerinden sorumlu olacaktır.

10) Eşlerden …’e takılan ziynetlerin tamamı, adı geçende kalacak ve kendisinden bu nedenle maddi içerikli hiçbir istemde bulunulmayacaktır.

11) Eşlerden …, boşanmadan sonra kendi ailesinin soyadını kullanacaktır.

12) İşbu boşanma protokolü, … olmak üzere, … adresinde ve …/…/… tarihinde düzenlenerek, taraflarca imza altına alınmıştır.

 

TARAF                                                                                                TARAF

        Adı – Soyadı                                                                                        Adı – Soyadı

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran